GROOTE OPTOCH AAFGELASJ DOOR HELLE WÈNDJ

2020 6 Daagse Optoch

De Groote Vastelaovesoptoch dae op zondig 23 Fibberwari door de Zittesje bènnesjtad zaw trekke is AAFGELASJ. De organezeierende sjtichting Optoch Kommitee Zitterd (OKZ) haet dit zaoterdig besjlaote in nauw euverlèg mit burgemeister Sjraar Cox van de gemeinte Zitterd-Gelaen en op advies van ’t team openbare orde en veiligheid. De Optoch zal waere verplaatsj nao zondig 8 Meert.

Veur de ganse zondig verwachte versjèllende binne- en boetelandse meteorologisch bureaus veural veur Zuid-Nederland zeer ontsjtuimig waer (helle wendj van wèndjkrach 5-6 en väöl raege) mit op grote sjaol zjwaor wendjsjtote mit oetsjeitesj tot 80-90 km (wèndjkrach 9). Veur ’t KNMI rae om code gael veur Limburg aaf te kondige. Vanaaf wèndjkrach 6 raoje veiligheidsdeinste dergelikke boeteaktiviteite sjterk aaf. Dit advies höbbe ‘t OKZ en burgemeister Cox sjterk laote mitwaege in ’t besjloet.

De combenase van helle wèndj mit de veursjpelde väöle raege veur de ganse zondig zörge veur deilnummesj en ’t pebliek, veur, tiejes en nao de optoch meugelik veur onveilige situaes. Dees waere muigelik wiejer vergreut door de deilname van de väöle Groote Vastelaoveswaages aan de Zittesdje optoch. De waages, wo aan door honderde vriewilligesj maonjelangk in de optochhal aan is geboewt, vorme al gennerases langk ein essensjeel ongerdeil van de Zittesje optoch. Eine Vastelaovesoptoch zonger dees waages is veur ’t Optoch Kommitee dan ouch onbesjpraekbaar, zo ongersjtraep OKZ veurzitter Peet van Erp.

’t Optoch Kommitee haet in euverlegk mit de gemeinte Zitterd-Gealen besjlaote dat de Groote Vastelaovesoptoch wurt verplaatsj nao zondig 8 Meert. Veur deze daag sjtong al de kènjeroptoch op ’t pregram, dae aafgeloupe waek aeveneins door de sjtorm is aafgelasj. Deze daag zulle de kènjeroptoch en de Groote Vastelaovesoptoch es eine grote gezamelikke optoch door Zitterd trekke.

Los van ’t feit dat de optoch is aafgelasj gaon de Vastelaovesaktivteite in de bènnesjtad geweun door.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd