Oetsjtèl van ’t ZVK en gein Marotte CD door COVID-19

2020 Meziek

Vanwaege de coronacrisis en de daomit samehangende onzekerhede veur de kommende maonje, haet Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd besjlaote dat ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer op zaoterdig 29 Augustus 2020 neit zal doorgaon. Dees lestige besjlissing, die mit pien in ’t Vastelaoveshart is genomme, haet ouch tot gevolg dat dit jaor gein Marotte CD zal waere oetgebrach.

Vanwaege ’t väöle werk dat al is verrich door tekssjrievesj, kompeniste en zengesj, wurt de optie bekeke om muigelik op ein anger moment esnog ’t ZVK te organezeiere. Dit zal aafhange van de dan geljende reigels en de situase rondj COVID-19.

Ongeacht wat de toekoms zal brènge mage de ingezonje leidjes natuurlik neit verlaore gaon. De meziekkemissie van De Marotte zal de muigelikheid bekieke om dees op streamingsdeinste te plaatsje en taeves om videoclips op te numme, die dan via ’t Youtube kanaal van Marotte TV te bekieke zulle zeen.

Ein dènk is zeker: De Vastelaovend in 2021 zal zeker doorgaon, mèr de verwachting is dat dit in ein gans angere setting es normaal zal zeen. Veurluipig zeen de veuroetzichte m.b.t. het COVID-19 virus nog vrie somber. De Marotte Zitterd laote weite dat zie mit geduldj aafwachte wat de toekoms zal brènge. Op ’t moment dat d’r nuuts is rondjom de Vastelaovend 2021, dan zulle de Marotte dit bekend make.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: De Marotte Zitterd