Kolder en Kreativiteit bie de Sjörkarre optoch

2020 Optoch Video

Wo zowaal de Kènjeroptoch es de Groote Vastelaovesoptoch door de hèlle wendj ware aafgelasj, trok toch nog eine optoch mit de Vastelaovesdaag: De Sjörkarre optoch.

De Sjörkarre optoch trok op Vastelaovesmaondig vanaaf 20.33oere van ’t Kirkplien nao de mert. Ondanks ’t raegenechtig waer en de toch waal helle wèndj waar ’t beheurlik drök in de bènnesjtad en ware väöle luuj komme kieke. Bie de deilnummesj ware enkelinge, koppelkes en ganse groppe mit hun verleichte en verseierde sjörkarre. Veural de deilnummende groppe sjpeelde ein gans sjpel rondjom ’t thema van hunne sjörkar.

Mit de sjörkarre Optoch bliek mèr weier wie oet get simpels es ein sjörkar väöl kolder en kreativiteit gehaold kènt waere. ’t Optoch Kommitee haet al laote weite dat de Sjörkarre optoch ouch volgend jaor ein vervolg krig. Ein nuuj tradiese liek te zeen gebaore.

Foto en video: VastelaovendZitterd – RBZitterd