Jacques Pfennings benuimp pès Ridder in de Orde van de Pappegey

2020

Tiejes de Oetruipingszitting van Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd woort Manfred Stielow van de Grosse Kölner oet Kölle benuimp pés Ridder in de Orde van de Pappegey. Dees ongersjeijing wurt oetgereik aan eine persoon dae väöl veur de Zittesje (Vastelaoves-)cultuur beteikend.

Tiejes de Insjtelasezitting van Sjtadsprins Thierry I höbbe De Marotte veur de tweede keer dit jaor eine Ridder benuimp. Deze aovend woort de bekende Zitterdernaer Jacques Pfennings benuimp pés de 149e Ridder in de Orde van de Pappgey. Vors Marot Jan I roemde zien väölziejigheid, inisjatieve en inzét veur de maatsjappie en de Rooms katholieke kirk.

Inisjatieve
Jacques sjong aan de weig van talloze inisjatieve. Zo waas hae de grote sjtimulater achter deilname van zowaal leerlinge van ’t Bisschoppelijk College es lede van jongeresociëteit ’t Kelderke aan de groote Zittesje optoch. Samen mit wijlen Jules Hendriks waar hae in 1969 heroprichter van culturele vereniging De Mander, nog altied ‘zien’ klup. Hiemit herintroduceierde hae ouch ’t Maske Begrave. Ein evenement dat hae jaorelangk ouch prizzenteierde op ein veur häöm zo unieke wies. Mit dezelfde Mander organezeiert hae zittinge in zörgcentra de Baenje en de Kolleberg. Ouch sjtong hae aan de weig van de seniorezitting, die dit jaor veur de 11e keer door De Marotte en de Zonnebloem gezamelik georganezeiert wurt. Mit opbrengste van kollektes veur (Zittesje) missionarissen in verre lenj veuraafgaond aan de optochte maak de Mander duuijelik dat Vastelaovend mee is dan feeste allein.

Kommitees
Väöle kere waar Jacques sirremonimeister in ’t Zittesje, beveurbeeld mit hawf-vaste bie ’t Krombroodrape en bie de oetreiking van de Ziepesjprènger. Jacques is wiejer nog lid van ’t Oranjecomité, ’t comité dodenherdenking 4 mei, ’t acolietencollege, (’t processiecomité) van ’t besjtuur van de buurt PPP, väöle huldigingskommitees, ’t Sint Rosacomité, de stichting behoud Kollebeg en nog mee. Veur ’t bisdom beheert hae de financiën van ’t Missiebureau.

Kortom ein opsomming dae absoluut neit kompleet is, mer zeker waal duujelik maak dat ‘Sjaak Wiewater’, zo es väöle häöm kènne, grote biedrage levert aan talloze gebiede in de samelaeving. En dat al vanaaf zien jeugd. Zitterd is greutsj op deze man!

Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd