Insjrieve veur deilname aan de Optochte

2020 Optoch

’t Optochkommitee Zitterd haet ’t digitaal aanmeldjsysteem geäöpend veur ’t insjrieve veur deilname aan de Groote Vastelaovesoptoch op zondig 23 Fibberwari en de Kènjeroptoch op zondig 16 Fibberwarie. Insjrieve veur deilname kènt allein digitaal via de website van ’t Optochkommitee Zitterd.

Groote Vastelaovesoptoch
Insjrieve veur deilname aan de Groote Optoch op Vastelaovezondig 23 Fibberwari is verplich. Gein aanmeljing en gein goudkeuring van eur idee, dan is deilname neit muigelik.
Insjrieve veur deilname is muigelik pès gounsdig 19 Fibberwari om 17.11 oere. ’t Is muigelik om tot aan de sjloeting van de insjrieving de ingevulde tekste nog aanpasse.

Kènjeroptoch
’t Aanmelje veur deilname aan de Kènjeroptoch op zondig 16 Fibberwarie is vanaaf dit jaor verlich. ‘t Optochkommitee kènt op dees meneier de Kènjeroptoch mekkelikker en baeter inreigele. Insjrieve veur deilname aan de Kènjeroptoch kènt pés Vriedig 14 Fibberwari 17.11oere.

Omdat ’t Optochkommitee ’t muigelik wèlt blieve make om sjpontaan aan de Kènjeroptoch deil te numme is insjrieve nog muigelik op de zondig van de Kènjeroptoch (16 Fibberwarie) tössje 12.00 en 13.00 oere op ’t terrein van de opsjtèlling.

Digitaal Insjrieve
Veur ’t eesjte gebroek van ’t digitaal insjriefpregram dient men zich in te sjreive es kontakpersoon, vervolges is ’t muigelik om ein of meerdere deilnummesj aan te melje. Dit aanmelje geit in drie sjtappe: 1. Gegaeves invulle, 2. Idee en omsjrieving invulle, 3. Bevestige en verzende.
Vervolges krig geer ein reaksie per mail zodat geer zeker zeet dat de aanmeljing is ontvange. Daonao volg ein reaksie van de Optochsamesjteller of ’t idee is goudgekeurd of dat nog mee toelichting neudig is.

Bie vraoge kent geer kontak opnumme mit Jean Wijnands van ’t Optoch Kommitee via aanmelden@optoch.nl

Klik hiej om nao ’t insjrieve veur deilname aan de Optochte te gaon

Tot sjlot nog ein tip: Wach neit pès de letste daag om eur idee veur de Groote Optoch door te gaeve. Geer löp dan ein risiko. Wènt zo es bekent kènt jeeder motto/idee mèr eine keer per kattegrie in de Groote Optoch veurkomme. Wach dus zeker neit te lang om zeker te zeen van deilname!

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd