Gein activiteite De Marotte Zitterd in ’t Vastelaovessezoen 2020/2021

2021

Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd haet op de website bekend gemaak dat zie in ’t Vastelaovessezoen 2020/2021 gein activiteite zulle organezeiere. Gezeen de onzekere situase rondjom COVID-19 vènje de Marotte Zitterd ’t neit verandjwoord om grootsjalige evenemènte te organezeiere. Vorst Marot Jan I leet weite dat dit besjloet is genomme mit pien in ’t Vastelaoveshart, mèr dat de gezondjheid van vriewilligesj, artiste en bezuikesj altied veurop sjteit.

Dit besjloet hèlt in dat kommend sezoen geine nuuje Sjtadsprins zal waere oetgeroupe en dat gein tradisjonele zittinge zulle plaatsjvènje. ’t Eerder oetgesjlèlde Zittesje Vastelaovesleidjes Konkoer wurt definitief aafgelasj, wodoor geine Marottesjlaager 2021 gekaoze zal waere. Wiejer zulle gein bezuike aan sjoole en bejaardehoezer plaatsjvènje en zal ’t Tröötekonkoer op Vastelaovesmaondig neit doorgaon.

Hieonger ’t volledige Persberich van De Marotte Zitterd


Geen activiteiten voor Marotte Zitterd in seizoen 2020/2021

Op het ogenblik leven we nog steeds in een onwerkelijke periode die al een hele tijd gaande is en vooralsnog is het einde nog niet in zicht. De Marotte Zitterd is van mening dat er op dit moment dan ook veel belangrijkere zaken spelen dan de georganiseerde Zittesje Vastelaovend. Om die reden is er ‘bie besjloet van Vorst Marot en ziene Wieze Road’ besloten het komende seizoen géén activiteiten te organiseren. Verder houdt dit besluit in dat er geen nieuwe Stadsprins zal worden uitgeroepen, dat het Zittesj Vastelaovesleidjeskonkour definitief wordt geannuleerd en zodoende ook geen ‘Marottesjlager’ 2021 gekozen zal worden. Er zullen geen traditionele Zittingen gehouden worden, er zullen geen scholenbezoeken of bezoeken aan bejaardenhuizen plaatsvinden en er zal op carnavalsmaandag ook geen Tröötekonkoer op de Markt zijn.

Vorst Jan I van de Marotte Zitterd laat weten dat men bij dit besluit zeker niet over één nacht ijs gegaan is en dat het besluit met pijn in het vastelaoveshart genomen is. Hij geeft aan dat de gezondheid van de vrijwilligers, artiesten en bezoekers altijd voorop moet staan en dat De Marotte zich realiseren dat het, gezien de onzekere situatie omtrent COVID-19, niet verantwoordelijk is om grootschalige evenementen te organiseren.

Wij weten echter dat de ‘richtige Vastelaovesvierder’ het toch op zijn eigen manier zal gaan vieren, aldus Vorst Jan I en wij steunen dit uiteraard ten zeerste, zo lang iedereen de dan geldende richtlijnen maar in acht neemt.

De Marotte Zitterd gaan de komende periode verder met het inventariseren en wat wel mogelijk is binnen de tradities van de Zittesje Vastelaovend en wat past binnen de richtlijnen van het RIVM. Via de site van De Marotte Zitterd en via de social media zullen initiatieven worden gecommuniceerd.


Eerder al haet Societé Zitterd, de samewirking tössje Senaat, Optochkommitee Zitterd en de Auw Prinse, laote weite dat zie alle activiteite veur ’t kommende Vastelaovessezoen höbbe aafgelasj. Door dees besjloete zeen op dit moment (bienao) alle Zittesje Vastelaovesactiviteite in aanloup nao en tiejes de Vastelaovesdaag aafgelasj.