De Pappegey vlug veur de 139e keer oet!

2020

Donderdig 13 Fibberwari ontvèngk Sjtadsprins Thierry I in besjlaote krèngk ’t eesjte exemplaar van De Pappegey, ’t offesjeel jaorblaad van Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd. Dit kwalitatief glossy magazine, ongertössje mér leifs de 139e jaorgangk, sjteit vol mit foto’s, humoristische gebeurtenisse en gekke onwaorheide mit väöl ‘Sjaele kal’. Mèr ouch versjèllende serieuze artikele euver onger anger Sjtadsprins Thierry I. Daonaeve aandach veur ’t aafsjeid van ex-Sjtadsprins Rob I, dae zelf versjèllende jaore deil haet oetgemaak van de redaksie van ’t blaad. Vanaaf aankommend weekend kènt jeederein weier de sjpraokmakende artikele laeze in de 139e jaorgangk van De Pappegey.

’t Oetgaeve van de Pappegey is ein van de väöle bezunjere zake die d’n eeuwen-awwe Zittesje Vastelaovend uniek make. Net die väölziejigheid maak ’t geheel sjpisjaal. ’t Zeen zjus dees dinger die ’t versjil make.

De redaksie maak de inhoud tradisjoneel neit bekènd, mèr is waal bereid om ein tipke van de sjpraekwoordelikke sjluier te lichte. Dit om de väölziejigheid aan ongerwerpe onger de aandach te brènge en om toekomstige laezesj nuujsjierig te make. Natuurlik is d’r väöl aandach veur Sjtadsprins Thierry I, ‘t 1×11 jaorig jubbelei van de Perganaze, foto’s oet de auw doos en väöl foto’s die de kleureprach en de variase van d’n eeuwen-awwe Zittesje Vastelaovend laote zeen. De inhoud is heel verrassjend. En natuurlik zeen d’r weier de neudige verhaole mit hauf-waorheide en artikele die mit ein sjörkar zout genomme motte waere. Ouch de jeugd wurt weier nauw betrokke bie ’t femiejeblaad. Leerlinge van Loedoes, wo de Marotteprins stage löp, höbbe ieverig mitgewirk aan ’t gedeilte veur kènjer. Vorst Marot Jan I is ’t sjtraolende middelpunt van eine cartoon. Tensjlotte onthult ‘t blaad weier tal van sensationeel zake.

Gratis
De Pappegey is dankzij de väöle sjponsore gratis verkriegbaar op versjèllende distribusiepunte in Zitterd. Beveurbeeld bie de Marottewinkel (’t Kallebeske, Sjteivig 33), Boukhanjel Krings (Brandjsjtraot), Bruna Sittard (Gruuzesjtraot), Hendriks Carnaval (Riekswaeg Noord 22), AS Lunchies (Walsjtraot 26), VVV Limburg (Rosmeulesjtraot), Eveline Mode (Dempseysjtraot 16-18), Shell (Dr. Nolenslaan 67), Avia Leijebroukerwaeg, Jumbo Moonen (Romeinensjtraot 2), Albert Heijn (Bröksjtraot), Honings Roubrouks (Heisjtraot 30), PLUS Boudy Postma (De Samaritaan 8) en Fotografie Ton Dirkx (Paesjsjtraot)

Tot sjlot:
Tips, nuuts of gekke anekdotes zeen altied wilkom via pappegey@marotte.nl. Wae wèt haet gans Zitterd ’t in de volgende edisie van De Pappegey waal euver eur ingesjik berich!

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd