De Kènjeroptoch trek weier door Zitterd

2020 Optoch

In verbandj mit de verwachte helle wèndj (sjtorm) haet ’t Optoch Kommitee in nauw overlègk mit burgemeister Sjraar Cox van de gemeinte Zitterd-Gelaen en op advies van ’t team openbare orde en veiligheid besjlaote dat de kènjeroptoch NEIT door zal gaon.
De kènjeroptoch wurt verplaatsj nao zondig 8 Meert e.k.

Zondig 16 Fibberwari trèk vanaaf 13.33oere de Kènjeroptoch door de Zittesje sjtraote. De Kènjeroptoch, dae tradisjoneel de waek veur de Vastelaovend trèk, is taeves de intoch van Sjtadsprins Thierry I. Es de waergode mitwirke belaof ’t weier eine geweldige daag te waere wobie väöle doezende luuj de waeg nao Marotte-sjtad Zitterd weite te vènje.

’t Pebliek langs de kantj kènt geneite van grote groppe van sjoole mit soms mee es honderd deilnummesj, klein groppe van kenjer en humorvolle enkelinge. De deilnummesj aan ‘t ‘Kèrkesprojek’ zulle greutsj mittrèkke mit hun mini-waages wo zie waeke langk aan höbbe geboewd in de Optochhal. De neudige hermenieje en zaate hermeniekes zörge veur de muzikaal Vastelaovesklanke.

Route
De route van de kènjeroptoch is geliek aan dae van aafgeloupe jaor, inclusief de lus Begienehaofsjtraot – Kloosterplien – Auw Mert. De opsjtelling is weier op ’t terrein van ’t veurmalig ziekehoes. De Kènjeroptoch sjtart om 13.33oere en trèk via de volgende route:
Riekswaeg Noord, Walramsjtraot, Euverhaovenersjtraot, Sjteivig, Veursjtad, Brandsjtraot, Lömmerichersjtraot, Begienehaofsjtraot, Daeke Tijssesjtraot, Kloosterplien, Auw Mert, Mert, Lömmerichtersjtraot (bie de sjtadspomp lènks aaf), Meulebaeksjtraot, Nuujsjtraot, Plaksjtraot, Pötsjtraot, Mert (ontbènjing).

Nao aafloup zeen op ’t podium op de Mert optraës van versjèllende Zittesje basissjoole. Aansjloetend is de tradisjonele appelesieneraege wobie Sjtadsprins Thierry I honderde appelesiene zal oetsjmiete nao de mechelkes en sjnaake. Dees wurt gevolg door de priesoetreiking.

Kènjerzjurie
Naeve de optochzjurie, geit zondig veur de tweede keer de Kènjerzjurie aan de sjlaag. Dees besjteit oet acht sjoolgaonde kènjer. Same mit de zjurie beoordeile zie de deilnummende kèrkes en ‘t ‘Sjoonst verkleid Mechelke’ of ‘Sjoonst verkleide Sjnaak’.

Femiejepries
Net es in 2019 vèlt ouch de sjpisjale femiejepries ‘de Gouwe Paplaepel’ te wènne veur auwesj die same mit hun kènjer mittrèkke in de Kènjeroptoch. De kèrkes vorme vanaaf dit jaor ein apaarte kattegrie. ’t Veier jaor geleje opgesjtarte Kèrkes projek bliek ein groot suskes. Dit jaor zeen in de optochhal weier tal van kèrkes geboewd, wobie ‘t opvallend is dat naeve de kwantiteit och de kwaliteit van de kèrkes duujelik ein sjiegende lien leet zeen.

Veurbereiding
Om de kènjer te infermeiere euver de achtergrondj van Vastelaovend en in ’t bezunjer de optochte, höbbe richtige Zittesje Vastelaovesvierders in de aafgeloupe waeke Vastelaoveslesse gegaeve op Zittesje basissjoole. Aansjloetend vonje rondjleidinge plaatsj in de optochhal. Tiejes dees rondjleidinge haet jeeder kèndj eine voogel besjilderd. Al dees veugel seiere same ein van de kèrkes die aan de kènjeroptoch deilnumme.

Historie
Saer 1965 trèk de kènjeroptoch op de zondig veur de Vastelaovend door de Zittesje bènnesjtad. Veurhaer vondj dees altied op de Vastelaovesmaondig plaatsj. Ein prima besjloet destieds. De Zittesje kènjeroptoch is mede daodoor oetgeruijt pès eine richtige opwermer veur de Vastelaovesdaag. Deze daag maag Zitterd altied väöle doezende luuj oet gans Limburg en ouch van dao boete verwilkomme.

Deilname
’t Aanmelje veur deilname aan de kènjeroptoch is neit verplich, toch haet ’t Optoch Kommitee ‘t verzuik om dit waal te doon. Aanmelje kènt digitaal via de de website van ’t Optoch Kommitee Kommitee (www.optoch.nl/aanmelden) en is muigelik pès Vriedig 14 Fibbewari 17.11oere. Op zaoterdig maak ’t Optoch Kommitee al ein indeiling, zodat de Kènjeroptoch mekkelikker en baeter inreigeld kènt waere. Taeves is dit mekkelikker wirke veur de versjlaaggaevesj en de zjurie.

Omdat ’t Optochkommitee ’t muigelik wèlt blieve make om sjpontaan mit de Kènjeroptoch mit te trèkke, kènne deilnummesj zich op de zondig van de Kènjeroptoch tössje 12.00 en 13.00 oere nog aanmelje op ’t terrein van de opsjtèlling.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd