Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer

2020 Meziek

Zaoterdig 24 Augustus e.k. is ’t Zittesj vastelaovesleidjes Konkour (ZVK) en wurt de Zittesje Vastelaovessjlaager 2020 gekaoze. ’t ZVK is dit jaor in de Sjpeigeltent ‘Crystal Palace’ bie ’t Sint Rosafestival op de sjootsvèlje. De deure van de sjpeigeltent äöpene vanaaf 19.33 oer en de verkeizing begint om 20.33 oer. De entree is €3,50 per bezuiker, dat is inklesief ein teksbuikske, sjtömbiljet en pen.

De aovend begint tradisjoneel mit ein trökblik op ’t aafgeloupe sezoen. Sjtóm Toeval zal nog eine keer de Marottesjlaager 2019 ‘1, 2, 3 Vastelaovend’ zènge wonao Thei Wessels, de sjriever van de wènnende sjlaager 2019, de Thei Hunnekens Wisseltrofee zal inlevere.

Vervolges is ’t de beurt aan de 11 finaliste. De leidjes waere laif gezonge door Zittesje zengesj, de meziek is veuraaf opgenomme. Regeierend Sjtadsprins Rob I haet de laoting verrich veur de volgorde van optraë van de 11 finaliste.

Thei Hunnekens wisseltrofee
 1. ‘De wiezers van de klok’ van Tom Bloem
 2. ‘Integrere mótte veer lere’ van Ben van der Venne
 3. ‘Mènnigmaol roup ich Alaaf!’ van Phil Schaeken
 4. ‘Nòg Zitterder es dich!’ van het duo Theo Weijman en Mark Willems
 5. ‘Laot ós éns wènke’ van het duo Elianne Starren en Monique Jennissen
 6. ‘Oma’ van Reinhard Wind
 7. ‘Mien Zitterd’ van het duo Chris Luijten en Huub Lemmens
 8. ‘Same vastelaovend viere’ van Theo Wezenberg
 9. ‘Veer zeen toch allemaol femieje’ van het duo Gé van Beek en Wim Roeffen
 10. ‘Es ze van Zitterd bès’ van het duo Jan Dieteren en Paul Erens
 11. ‘’t Pappegeyke’ van Reinhard Wind

Aansjloetend wurt de oetsjlaag bekend gemaak. ’t Leidje dat op de eesjte plaatsj eindig wurt de Zittesje Vastelaovessjlaager veur ’t Vastelaovessezoen 2019-2020. Aan de sjreiver/kompènis van de wennende sjlaager reike Sjtadsprins Rob I en Marianne Hunnekens – de Kok de Thei Hunnekens Wisseltrofee oet. Dees trofee is vernuimp nao de väöl te vruig euverleje Thei Hunnekens, dae bekend sjteit es de grondjlègger en jaorelangk drievende krach waas achter ’t oetbrènge van Zittesje Vastelaovesleidjes op LP’s en CD’s.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto’s: VastelaovendZitterd – RBZitterd en Jean Stoffels (trofee)