Zitterd krig eesjte ‘sjörkarreoptoch’

2019 Nuuts

De aafgeloupe twee waeke waar Zitterd in de ban van ’t Sjörkarremysterie. Dit mystery haet zich ongertössje opgelos. De sjörkarre die euveral in Zitterd opdaoke zeen de veurbode van de eesjte Zittesje Vastelaoves sjörkarreoptoch, dae op Vastelaovesmaondig 4 Meert vanaaf 20.33oere door ’t centrum van Zitterd zal trèkke.

Dees sjörkarreoptoch wurt gehawte bie gelaeg van ‘t 5x11jaorig jubbelei van ’t Optochkommitee Zitterd (OKZ). De optoch zal beginne bie kafee ’t Sjterfhoes op ’t Kirkplien om vervolges via ’t Kirkesjtraotje en de Lömmerichtersjtraot richting de Mert te trèkke. Gezeen de lengte van d’n Optoch is bie kafee De Kup veurzeen in ein broodneudige (drènk)pauze. Vanaaf de Kup vervolg d’n Optoch de route richting de Mert, wo langs de kafees zal waere getrokke en d’n optoch ontbonje. Ein vakkundige zjurie zal alle sjörkarre aan ein kritische blink ongerwerpe. Deilnummesj deine zich bie dees beoordeiling van de zjurie neier te lègge, d’r is dan ouch gein muigelikheid om de ‘VAR’ in te sjakele.

Deilname:
Deilname aan deze optoch sjteit veur jeederein vrie. Waal zeen d’r versjèllende veurwaarde aan deilname verbonje.
Zo mot mit ein richtige (einwielige) sjörkar, zonger mechanische aandrieving, waere deilgenomme. Wiejer mot de sjörkar veurzeen waere van (fees)verlichting.
Om ein beeld van ’t aantal deilnummesj te kriege sjtelt ’t Optochkommitee veuraaf aanmelje op pries. Dit kent via info@optoch.nl

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: Guus Queisen