Zilveren Buut veur ’t Trumke en ’t Tröötje

2019

Jaorliks organezeiert Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje eine Vastelaovesaovend veur lichamelik en versjtanjelik gehandicapten. Dit doon zie al bienao 40jaor. Dit jaor wachte de organizeierende kapel nao aafloup ein grote verrassjing.
’t Besjtuur van de SLV, de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge, reike aan de muzikante de Zilveren Buut oet. Op veurdracht van Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd woort dees ongersjeijing toegekènd op grondj van grote artistieke verdeinste, mit name de Vastelaovend en de cultuur in Zitterd.

Initiatieve
SLV-besjtuurslid Frits Dirks sjpraok de laureaat toe. Saer de oprichting in 1974 door ein aantal meziekvrunj in jongerensociëteit ’t Kelderke, is ’t meziekgezelsjap neit allein op muzikaal gebied aktief. Zie ontplooide talrieke initiatieve die ein oetgebreide plaatsj in de gesjiedenisbuik verdiene. In talrieke optochte in ’t Marotteriek en Hasselt trokke de muzikante mit en vermaakte zie ’t pebliek mit hun muzikaal klanke. Väöle jaore organezeierde de kapel ’t in wiej omsjtreke bekende Auw Menkesbal en fungeierde zie es hoesorkes bie de thoeswedstrieje van Fortuna Sittard. Ouch haet de kapel samen mit de Fortuna-seleksie in 1978 de single ‘Nao veure Fortuna’ opgenomme, dit is nog altied ’t offesjeel clubleidje van Fortuna. De kapel brach 35jaor langk ein bezuik aan de wienfeeste in Winningen aan de Moezel om ’t frühshoppen muzikaal te ongersjteune. Door de oetbreijing van ’t rippertoire mit Egeländer en Tiroler meziek sjpele zie ouch op de Oktoberfeeste en zeen zie op konzèrreis gewaes nao Tirol.

In 1996 vierde de kapel ‘t 2x11jaorig jubbelei. Es eerbetoon aan de Zittesje Zaate Hermeniekes maakte de bekende Limburgse kunstenaer Sjir Jacobs in opdrach van T&T ’t bronze sjtandbeeld ‘Tröötemenkes’ dat sjteit op de Paesjsjtraot. Dit pas in de riej van maatsjappelikke betrokkenheid, net zo es de inzàt veur de Wensboom of de konijnenburcht bie de Ophovenerhof.

’t Kanon van ’t Balkon
In 2004 bedacht T&T ’t evenement ’t kanon van ’t balkon. Ein sjot in de roos! Bènne ènkele jaore gruijde ’t oet pès ein van de hoogtepunte van de Zittesje Vastelaovend. De mix tössje Zittesje, regionale en Limburgse topartiste is kènmerkend en uniek. Komplemente zeen d’r veur ’t Kanönke, ’t gedeilte veur en door de jeug. Jeugdig talent van beveurbeeld basissjole, deilnummesj aan KVL en TVK kriege de kans om op te traë veur ein groot pebliek in eine unieke sfeer. Ein ware sjtimulans om Vastelaovend euver te brènge op de volgende generase.

In datzelfde jaor won ’t Trumke en ’t Tröötje ’t Limburgs kampioensjap Zaatehermenikes (LKZH), wodoor zie dit evenement ein jaor later in Zitterd mochte organezeiere. Aan ’t veierdaagse fees in de Sjtadssjporthal bewaart meinigein fien herinneringe. Dao waar och de basis veur ‘Zeng mit dien Idool’, wobiej basissjool leerlinge same mit eine Limburgse artis leidjes zènge. Nog altied is dit ein leerzaam en vas ongerdeil van De Marotte Kènjerzitting.

Names de kapel kreeg Jo Schrijnen ein grote Zilvere Buut mit oorkonde oetgereik. De anger lede krege ein kleinere perseunlikke Zilveren Buut oetgereik.

Foto: Arjan Krijntjes