Weier laif oetzending van ‘t Kanon van ’t Balkon

2019

Zaoterdig 2 Meert is het zo wiet! Dan vèngk veur de 16de keer ’t Kanon van ’t Balkon op de Zittesje Mert plaatsj. Ouch dit jaor zal d’r weier ein Laif oetzending van ’t Kanon gaon plaatsj venje. Veurig jaor ware de beelde allein online te zeen, mèr dit jaor zulle de beelde ouch op TV waere oetgezonje!

Door same te wirke mit versjillende enthousiaste vriewilligesj heat ‘Zitterd Same’ de oetdaging van ’t Trumke en ’t Tröötje alweier getackeld. Mit get ongersjteuning van gesjpisjalizeierde bedrieve in de regio en gans hel dènke höbbe zie de kwaliteit van de oetzending zelfs weite te verbeatere.

De oetzending sjtart om 18:11 oere. Zie gaon prebeiere om ouch ’t Kènjerkanon oet te zenje. Sjtòm dus al vanaaf 16.33oere aaf om zeker te zeen dat geer niks mis. Om 23oere11 kènt jeederein getuug zeen van de sjleuteleuverdrach van Burgemeister Sjaar Cox aan Sjtadsprins Rob I.

De oetzending is rondjom de Mert in versjèllende kafee’s te volgen mit eine oetsjeiter richting de sjtaasie. De luuj in het ziekenhoes kenne ouch mit geneite via het kanaal van Ziekenhuis Omroep Sittard. Luuj die (noodgedwonge) lever thoes blieve kènne gezellig mitkieke via ’t kanaal van Streekomroep Start of via de online kanalen.

De oetzending is online te volgen op www.zitterdsame.nl of www.webcamsittard.nl.
Zitterd Same wunsj uch väöl kiekplezeier, maar veer haop uch natuurlijk te zeen bie dit sjpektakelsjtök!

Bron: Zitterd Same
Foto: Ton Dirkx