Wae sjrif de Vastelaovessjlaager 2020?

2020 Meziek

Op Zaoterdig 24 Augustus e.k. is ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour en wurt de Zittesje Vastelaovessjlaager veur ’t sezoen 2019-2020 gekaoze.
De Marotte Zitterd roupe (Zittesje) sjrievesj en kompeniste op om eine Zittesje Vastelaovessjlaager te sjrieve veur ´t Vastelaovessezoen 2020. Insjikke kènt pés maondig 3 Juni e.k., de inzending mot voldoon aan de volgende veurwaarde:

Veurwaarde:

  • De teks en meziek motte orzjineel zeen, mage neit eerder in ‘t aopenbaar ten geheure zeen gebrach en deine gemaak te zeen mit de intensie om deil te numme aan ’t Zittesj vastelaovesleeidjes Konkour.
  • De teks mot in ’t Zittesj-plat gesjreve en/of gezonge zeen.
  • De meziek deint in noote-sjrif genoteiert te zeen, bie veurkeur in ‘Sibelius’. De teks mot onger de melodielien waere gesjreve.
  • De teks deint taeves apaart es Word-besjtand aangelevert te waere.
  • Daonaeve vraoge de Marotte om de inzendig te veurzeen van een Word-besjtandj mit eine korte oetlegk wao ‘t leidje euvergeit, dit om de zjurie ein baeter inzich te gaeve bie ‘t leidje.
  • De inzending veurzeen van naam van de sjriever en/of kompenis, adres, e-meel en tillefoonnömmer en uuterlik maondig 3 juni e.k. opsjikke nao of aafgegaeve bie de Protokolis van de Marotte Zitterd, Thijs Jacobs, via Posbus 256, 6130 AG Zitterd of Jan van Stevensweersjtraot 9, 6137 AR Zitterd of via email: secretaris@marotte.nl
  • Per sjriever/komponis maag ein onbeperk aantal leidjes waere ingesjik, ouch in kombenase mit versjèllende kompeniste en/of tekssjrievesj. Echter kènt per sjriever/kompenis mèr ein leidje in de finale komme, namelik ’t leidje mit de hoogste score in de veurseleksie
  • Bie deilname kriege de Marotte ‘t alleinrech om ‘t leidje op CD (en anger geluidsdragesj) en/of digitaal oet te brenge.

Veurseleksie:
Bie mee es 11 inzendige wurt op 24 juni e.k. ein veurseleksie gehawte. De deskundige zjurie van dees veurseleksie besjteit onger angere oet versjèllende Pries winnaesj oet de Optochte 2019, Sjtadsprins Rob I, Ridder in de Orde van de Pappegey 2019, begeleijing Kenjerleidje, muzikante, lede van Vastelaovesvereiniginge, Veldeke en toneel. Lede van De Marotte höbbe gein sjtömrech. De ellef euvergebleve leidjes waere in de finale van ‘t Zittesje Vastelaovesleidjeskonkour (ZVK), laif gezonge door Zittesje zengesj. Aan ‘t enj van de aovend wurt bekend welk leidje de opvolger wurt van de door Thei Wessels gesjreve Vastelaovessjlaager 2019 ‘1 2 3 Vastelaovend’. Aan de wènnende sjreiver/komponis wurt de Thei Hunnekens Wisseltrofee oetgereik.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: Vastelaovendzitterd – RBZitterd