Vastelaoveszondig: Groote Vastelaovesoptoch

2019 6 Daagse Optoch

Op Vastelaoveszondig 3 Meert trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. Doezende luuj zulle de waeg weier nao Zitterd weite te venje en kenne geneite van de Zittesje optoch mit de veur Zitterd bekende Groote Waages, groppe, humorvolle köppelkes en einzelgänger, hermenieje en nog väöl mee.

De Optoch zal om 12.55oer vertrekke baovenaan de Pötsjtraot. De Optoch wurt aafgesjlaote door Sjtadsprins Rob I, dae vanaaf ziene prinsewaage doezende appelsiene zal sjmiete nao de luuj langs de kantj.

Na aafloup van de optoch zörg op de Mert eine DJ veur Vastelaovesmeziek. Rondj 18.00oer is op de Mert ‘t sjpannende moment veur de optochdeilnummers aangebraoke es de Prieze van de Optoch waere oetgereik.

Pregrambuikske digitaal
Wie bekend is ’t pregrambuikske van de Groote Vastelaovesoptoch alleein nog mèr digitaal besjikbaar. ‘t Pregrambuikske mit omsjrieving van de deilnummesj aan de Groote Vastelaovesoptoch is te bekieke in de ‘APPtoch’ op www.apptoch.nl. Taeves is ‘t pregrambuikskse es PDF te downloade via de volgende link: DOWNLOAD PDF

Route van de Groote Optoch (vertrek 12.55oer)
De Groote Vastelaovesoptoch krig dit jaor ein nuuj route. Grootste wieziging is dat de opsjèlling van de Groote Optoch wurt verplaatsj van ’t Maaslandpark nao de Leijebroukerwaeg, Kennedy Singel en Kolleberg. De Optoch zal vertrekke baovenaan de Pötsjtraot. Vanoet de Pötsjtraot zal de optoch de eesjte keer euver de Mert trekke richting de Auw Mert. Es grote finale zal de optoch vanaaf de Sjtaasedwaesjsjtraot door de bènnesjtad nao de Mert trèkke wo de Optoch zal waere ontbondje.

Route van de Optoch: Pötsjtraot – Mert – Auw Mert – Kloosterplien – Daeke Tijssesjtraot – Ligne – Willie Hillensjtraot – Riekswaeg Noord – Euverhaovenersjtraot – Walramsjtraot  – Parallelwaeg  – Sjtaasedwaesjsjtraot – Sjteivig – Veursjtad  – Brandsjtraot – Lömmerichersjtraot – Mert (ontbènjing)

Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd