Vastelaoveszaoterdig, de 16e edisie van ’t Kanon van ’t Balkon

2019 6 Daagse

Vastelaoveszaoterdig 2 Meert organezeiert Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje veur de 16de keer ‘t Kanon van ‘t Balkon es äöpener van de Zittesje Vastelaovend. Tössje 16.33 en 0.33oer is ein gevarieiert pregram mit optraës van artiste oet gans Limburg. De prizzentase van ’t Kanon van ’t Balkon is in de vertroewde henj van Wim Clerx en Maurice Gorissen. De optraës komme vanaaf ’t podium midde op de Mert en ’t naamgaevende balkon van kafee De Kroon.

Al jaore geneite Vastelaovesvierders uit de ganse provincie en de euregio van de unieke sfeer, dae eigelik bienao neit is te besjrieve. Tössje de luuj belaefste Vastelaovend in zien puurste vorm! Dit kump mede door de väöle sjpisjaal leicheffekte, ballonne, konfettikanonne, vaane, de verlichte historische gevels van de mert en de donkere hemel. De väöle verrassjinge sjaon garant veur ein unieke belaevenis van d’n eeuwe auwe Zittesje Vastelaovend!

‘t Pregram sjtart om 16.33oere mit ’t Kénjerkanon, sjpisjaal veur en door de jeug. Hiej zulle optraë de wènnesj van ’t Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival 2019: De Gekke Jetjes, de nómmer 2 van ’t KVL: Pieke Linssen en de Zittesje KVL finaliste OBS Aan de Meule en OBS de Sjtadssjool. Naeve de wènnesj van ’t KVL zal ouch de top 3 van ’t Tiener Vastelavesleedjes Konkour optraë: Verrekkes Moj, Kim & Siep en Same Sjpas. Wiejer zulle optraë o.a. Veier-G, Tessa en de Zittesje kènjerkapel. De Prizzentase van ’t kénjer kanon is in henj van Fieny Cals.

Veier-G zal ’t Marotte Tienerleidje ‘Doe Dao’ zènge op ’t Kènjerkanon

Om 18.33oer sjtart de ruum 6 oer doerende artiesteparade van ‘t Kanon van ’t Balkon mit volges vas resep eine mix van artieste oet Zitterd en omgaeving en Limburgse toppesj. Van de Marotte CD ‘1, 2, 3 Vastelaovend’ zeen de nummesj 1 pes 6 te heure en de Marottekapel brèngk same mit versjèllende zèngesj Zittesje Vastelaovesleidjes.

Oet de finale van ’t LVK 2019 sjtaon 5 finaliste op ’t pregram: Katja Henz, Bjorn & Mieke (3e plaatsj), De Kloomp en de Zittesje finaliste Sjtòm Toeval en Jesse & Jesse. Bienao tradisjoneel is ’t optraë van Beppie Kraft, zie zal de Mert weier laote sjoenkele en zènge en dan zeen d’r ouch nog optraës van La Bamba, De Toddezek, Paul & Leo, Kartoesj en Marleen Rutten.

Wiejer op ’t pregram optraës van artiste oet Zitterd en omgaeving mit o.a. Suze & Larissa, De Desperado’s, Pascal Sutherland, Lonne Kielen, DUL, Melanie & Claire, Auwt Prinse Zöstere en Drie en Ein. Veur Muzikaal klanke zörg de Limburgs Kampioen Zaatehermeniekes 2018: Zaatehermenie Mörge geit Baeter oet Bor.

Beppie kraft zal de Mert weier aan ’t zenge en sjoenkele brènge

Om 23.11 oer wurt mit väöl sjpektakel de Vastelaoves offiejeel geäöpent en zal Burgemeister van Zitterd-Gelaen Sjraar Cox de sjleutel van de sjtad euverdrage aan Sjtadsprins Rob I. ’t Kanon van ’t Balkon wurt aafgesjlaote mit ein konzer van kapel Mit de Trööt in de Gööt gevolg door ’t optraë van Beppie Kraft.

’t Kanon van ’t Balkon haet ein prominent plaatj bènne ’t pregram van De Zittesje Vastelaoves 6-daagse. De zesdaagse is ein samewirking van de gemeinte Zitterd-Gelaen, Horeca Mert Zitterd, Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd, Optochkommitee Zitterd en Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje. Alle aktiviteite zeen GRATIS toegankelik. Echter haet jeeder evenement eine angere opzàt en anger eise aan veiligheid.

Dit beteikent dat bie ’t Kanon van ’t Balkon de Mert wurt aafgesjlaote. De Mert is allein bereikbaar via de Paesjsjtraot en de Lömmerichersjtraot (Sjtadspomp). De reigel is Vol=Vol, op ’t moment dat ’t maximaal aantal bezuikesj op de Mert bereik is zal de mert waere aafgesjlaote. In verbandj mit de veiligheid is ‘t neit toegesjtaon om karre en eige drank of aete mit te numme! Bie de entree’s zal hie op waere gecontroleiert. Let Op: Konsumpsies zeen allein verkriegbaar mit de ‘Sjpaspas’ van Sjtichting Horeca Mert Zitterd.

Mee infermase en ‘t komplete programm is te venje oppe websait van ’t Kanon van ’t Balkon: www.kanonvanhetbalkon.nl en feesbouk: https://www.facebook.com/KanonvanhetBalkon.
Foto’s: Ton Dirkx (1) / VastelaovendZitterd (2) / Arjan Krijntjes (3)