Keizer van ’t Alternatief Sjöttefees 2019: Tim Köhlen

2019

Zondigmiddig 1 September vonj onger ein grote peblieke belangsjtèlling ‘t 46e Alternatief Sjöttefees Zitterd plaatsj. De nuuj lokase van ’t Alternatief Sjöttefees op de sjootsvèlje aan de Ligne bleek ein sjot in de roos. Nao de ludieke en muzikale prizzentases van de 20 deilnummende vereiniginge, wobie 4 debutante, aan de zjurie en aan de Keizer León Kaminski mit zien Keizerin Evelien van kapel Aafsjlaag Zitterd trok de optoch door de bènnesjtad.

Keizer 2019: Remco Schrans

‘Neit gesjaote en toch raak!’

Nao aafloup van de Optoch waar ’t aan de vereiniginge om bie ’t Keuningssjeite ongerling te sjtrieje om de Keuningtittel bénne hun vereiniging. Nao ’t keuningssjeite waar de ‘sjtried der Keuninge’ om de Keizerstitel. Nao eine sjpannende sjtried waar ’t Remco Schrans van Klup Wovan dae de vogel aafsjoot. Of baeter gezag de wèndj blees de gehavende vogel van ziene sjtek nog veurdat Remco haw gesjaote! Op ’t moment dat Tim Köhlen, de keuning van Aafsjlaag Zitterd, haw gesjaote en de buks aan Remco gouf waar ’t, nog veurdat Remco haw gesjaote, de wèndj dae de vogel van ziene sjtek blees. Aevel volges de reigels is de sjötter dae de buks in zien henj haet op ’t moment dat de vogel van ziene sjtek vèlt de keuning danwaal Keizer, in di geval dus Remco Schrans. Veur ’t eesj in de historie is deze reigel toegepas en sjoot Remco zich pès keizer zònger te sjeite!

Update 3 September 2019: ’t Verhaol van de waore Keizer……

Op ’t Alternatief Sjöttefees afgeloupe zondig waar veur ’t eesj in de historie, dat de wèndj de vogel van ziene sjtek blees nog veurdat de sjötter haw gesjaote. Volges ein lid van de organezase, waar ‘t reigel dat de sjötter dae de buks in henj haet op ’t moment dat de vogel van ziene sjtek vèlt de Keuning danwaal Keizer is. Aangezeen Remco Schrans van Klup Wovan de buks in zien henj haw op ’t moment dat de vogel van ziene sjtek veil, woort hae zondigaovend oetgeroupe pés Keizer van ’t Alternatief Sjöttefees 2019.

Aevel nao aafloup begoosj toch de tiefel en is de organezase veur de zekerheid nog èns de reigelemènte ingedaoke. Toen bleek dat de reigel dae is toegepas neit (mee?) in ’t reigelement te sjtaon…. Dao sjteit te laeze dat de Keuning, danwaal keizer, daegeine is dae es letste haet gesjaote. Rae veur de organezase om mit ’t sjaamrood op ’t gezich, deip door ’t sjtof te gaon en te motte bekennen dat zie ein grote fout höbbe gemaak: Neit Remco Schrans mèr Tim Köhlen, dae es letste haw gesjaote, bleek de waore Keizer te zeen.

En zo woort tweedaag nao ’t Alternatief Sjöttefees Tim Köhlen van kapel Aafsjlaag Zitterd es nog pès Keizer oetgeroupe en kreeg hae ’t Keizerszilver, de Keizersscepter en de trofee oetgereik. Veur Tim en zien vrunj van kapel Aafsjlaag Zitterd is ’t jaomer dat zie de Keizerstitel neit op de daag zelf höbbe kènne viere, mèr oeteindelik höbbe zie om de situase kènne lache en höbbe zie de fout van de organezase sjportief opgepak. Tim Köhlen is de opvolger van León kaminski es Keizer en zo haet kapel Aafsjlaag Zitterd veur ’t tweede jaor op riej de Keizer in hun midde.

Bie wieze van excuus haet de organezase van ’t Alternatief Sjöttefees eine video gemaak en dees op internet geplaatsj.

Foto’s: VastelaovendZitterd-RBZitterd / Facebook Alternatief Sjöttefees
Video: Alternatief Sjöttefees