Pregrambuikske Groote Vastelaovesoptoch 2019

2019 Optoch

Op Vastelaoveszondig 3 Meert trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. ’t Optoch Kommitee haet vandaag ‘t pregrambuikske van de Groote Optoch 2019 bekend gemaak. De Groote Optoch telt dit jaor 99 nómmesj verdeild euver Groote Waages, Midde Waages, Groote-, Midde- en Klein Groppe, Köppelkes, Enkelinge en Meziekgezelsjappe.

Pregrambuikske digitaal
Wie bekend is ’t pregrambuikske van de Groote Vastelaovesoptoch alleein nog mèr digitaal besjikbaar. ‘t Pregrambuikske mit omsjrieving van de deilnummesj aan de Groote Vastelaovesoptoch is te bekieke in de ‘APPtoch’ op www.apptoch.nl. Taeves is ‘t pregrambuikskse es PDF te downloade via de volgende link: DOWNLOAD PDF

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd