De Kènjeroptoch trek weier door Zitterd

2019 Optoch

Zondig 24 Fibberwarie, tradisjoneel de waek veur Vastelaovend, trek vanaaf 13.33oere de Kènjeroptoch door de Zittesje sjtraote. ‘t Letste gedeilte van de Kenjeroptoch is taeves de offisjeel intoch van Sjtadsprins Rob I. Hae is same mit De Marotte ’t sjloetsjtök van deze kleurrieke optoch.

Es ’t waer mitwirk belaof ’t eine sjitterende daag te waere wo teendoezende bezuikesj de waeg nao Marotte sjtad Zitterd weite te vènje. ’t Pebliek langs de kantj kènt geneite van grote groppe van sjole mit soms mee es honderd deilnummesj, mer ouch klein groppe van kenjer en humorvolle enkelinge. De neudige hermenieje en zaate hermeniekes zörge veur de muzikaal Vastelaovesklanke.

Historie:
Saer 1965 trek de Kènjeroptoch op de zondig veur de Vastelaovend door de Zittesje sjtraote. Veurhaer vonj de kènjeroptoch plaatsj op Vastelaovesmaondig. Om de kènjeroptoch te verplaatsje nao de zondig veur Vastelaovend waar toen ein sjot in de roos. De Zittesje kènjeroptoch is mede daodoor oetgegruijt pès eine richtige opwermer veur de Vastelaovend en weiete väöle doezende luuj oet gans Limburg en dao boete de waeg nao Zitterd te vènje.

Om de kènjer te infermeiere euver de achtergrondj van Vastelaovend en in ’t bezunjer de Optochte, höbbe ein aantal richtige Zittesje Vastelaovesvierders in de aafgeloupe waeke Vastelaoveslesse gegaeve op de Zittesje basissjoole. Aansjloetend vonje rondjleidinge plaatsj door de Optochhal. Tiejes dees rondjleidinge haet jeeder kèndj ein ‘menke’ gesjilderd. Al dees ‘menkes’ komme te sjtaon op ein van de Kèrkes die aan de kènjeroptoch deilnumme.

Route:
’t Jubbeleierende 5x11jaorig Optoch Kommitee Zitterd haet de route van de Kènjeroptoch get aangepas ten opzichte van veurig jaor. Zo is de lus Begienehaofsjtraot-Kloosterplien-Auw Mert weier in de route opgenomme.

De opsjtart is op ’t terrein van ’t veurmalig ziekehoes. Vervolgens trek de optoch via de volgende route: Riekswaeg Noord, Walramsjtraot, Euverhaovenersjtraot, Sjteivig, Veursjtad, Brandsjtraot, Lömmerichersjtraot, Begienehaofsjtraot, Daeke Tijssesjtraot, Kloosterplien, Auw Mert, Mert, Lömmerichtersjtraot (bie de sjtadspomp lènks aaf), Meulebaeksjtraot, Nuujsjtraot, Plaksjtraot, Pötsjtraot, Mert (ontbènjing).

Nao aafloup zulle kènjer van versjèllende Zittesje basissjole optraë mit de leidjes womit zie aan ’t Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival (KVL) höbbe deilgenomme. Aansjloetend is de tradisjonele appelesieneraege wobie Sjtadsprins Rob I vanaaf ‘t podium op de mert honderde appelesiene zal sjmiete nao de mechelkes en sjnaake.

Priesoetreiking
Aansjloetend aan de Appelesieneraege waere door de zjurie op ’t podium op de Mert de Prieze van de Kènjeroptoch bekend gemaak. De Eere Wimpels en de sjpisjaal prieze zulle door Sjtadsprins Rob I waere oetgereik.

Naeve de optochzjurie, geit veur ’t eesj de Kènjerzjurie aan de sjlaag. Dees zjurie besjteit op acht kènjer van basissjole. Same mit de zjurie beoordeile zie de deilnummende Kèrkes en beoordeile zie de sjpisjaal prieze ‘Sjoons verkleid Mechelke’ en ‘Sjoonst verkleide Sjnaak’. Taeves reik de Kènjerzjurie aan de wènnesj van dees twee sjpisjaal prieze ein eige Kènjerzjurie vaenke oet.

Nuuj dit jaor is de sjpisjaal te wènne femiejepries ‘De Gouwe Paplaepel’ veur auwwesj die same mit hun kènjer mittrekke in de de Kènjeroptoch. Daonaeve vorme de Kèrkes vanaaf dit jaor ein apaarte kattegrie. ’t Drie jaor geleje opgesjtarte Kèrkes projek is dan ouch ein groot sukses. Dit jaor zeen in de optochhal mèr leifs 8 Kèrkes geboewt. Opvallend is dat naeve kwantiteit ouch de Kèrkes jeeder jaor weier van hogere kwaliteit zeen.

Deilname
Ondanks dat veuraaf aanmelje veur deilname aan de Kènjeroptoch neit verplich is, haet ’t Optoch Kommitee toch ‘t verzuik aan de deilnummesj om veuraaf aan te melje. Op zaoterdig zal ’t Optoch Kommitee al ein indeiling make zodat zie de Kènjeroptoch mekkelikker en baeter kènne inreigele. Taeves is dit mekkelikker wirke veur de versjlaaggaevesj en de zjurie.

Aanmelje veur deilname aan de Kènjeroptoch kènt via ’t digitaal aanmeldsysteem op de website van ’t Optoch Kommitee (www.optoch.nl/aanmelden) en is muigelik pès zaoterdig 23 Fibberwari, 12.00oere. Omdat ’t Optoch Kommitee ’t muigelik wèlt blieve make veur de kènjer om sjpontaan aan de Kènjeroptoch deil te numme is ouch nog de muigelikheid veur insjrieve op de zondig van de Kènjeroptoch tössje 12.00 en 13.00 oere op ’t Opsjtart-terrein.

Alle deilnummesj ontvange bie de sjtart de ‘medaaje’. Dit is veur väöl deilnummesj ein verzamel item, went dees medaaje is ein replica van de offesjeel Marotte jaororde.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: VastelaovendZitterd – RBZitterd