Aanmelje veur deilname aan de Optochte

2019 Optoch

’t Optochkommitee Zitterd haet ’t digitaal aanmeldjsysteem geäöpend veur ’t insjrieve veur deilname aan de Groote Vastelaovesoptoch op zondig 3 Meert en de Kènjeroptoch op zondig 24 Fibberwarie. Insjrieve veur deilname kent via de website van ’t Optoch Kommitee via: http://optoch.nl/aanmelden

Veur ’t eesjte gebroek dient men zich in te sjrieve es kontakpersoon, vervolges is ’t muigelik om ein of meerdere deilnummesj aan te melje. Dit aanmelje geit in drie sjtappe: 1. Gegaeves invulle, 2. Idee en omsjrieving invulle, 3. Bevestige en verzende.
Vervolges krig geer ein reaksie per mail, zodat geer zeker zeet dat de insjrieving is ontvange. Daonao volg ein reaksie van de Optochsamesjteller of ’t idee is goudgekeurd of dat nog mee toelichting neudig is.
Bie vraoge kent geer kontak opnumme mit Jean Wijnands van ’t Optoch Kommitee via aanmelden@optoch.nl

Kènjeroptoch
Ondanks dat veuraaf insjrieve veur deilname aan de Kènjeroptoch neit verplich is, haet ’t Optoch Kommitee ’t dringende verzuik om veuraaf aan te melje. ‘t Optoch Kommitee zal dit jaor al op zaoterdig ein indeiling gaon make zodat zie de Kènjeroptoch mekkelikker en baeter kènne inreigele, taeves is dit mekkelikker wirke veur de versjlaaggaevesj en de zjurie.

Aanmelje veur deilname aan de Kènjeroptoch kènt via ’t digitaal aanmeldjsysteem en is muigelik pès zaoterdig 23 Fibberwari, 12.00oere. Omdat ’t Optoch Kommitee ’t muigelik wèlt blieve make veur de kènjer om sjpontaan aan de Kènjeroptoch deil te numme is nog de muigelikheid veur insjrieve op de zondig van de Kènjeroptoch (24 Fibberwarie) tössje 12.00 en 13.00 oere op ’t Opsjtart-terrein.

Groote Vastelaovesoptoch
Insjrieve veur deilname aan de Grote Optoch op Vastelaovezondig 3 Meert is verplich. Gein aanmeljing of gein goudkeuring van eur idee, dan kènt geer neit deilnumme.

Aanmelje is muigelik pès gounsdig 27 Fibberwari om 17.11 oere. Es geer höb ingesjreve kènt geer pes de sjloeting van ’t insjrieve ’t motto en de ingevulde tekste nog aanpasse. Op vriedigaovend veur de Groote Optoch is wie gebroekelik ’t nömmeraafhaole bie kafee Schtad Zitterd. Wiejer verangert niks wat betref deilname aan de optochte.

Tot sjlot nog ein tip: Wach neit pès de letste daag om eur idee door te gaeve. Geer löp dan ein risiko. Wènt zo es bekent kènt jeeder motto/idee mèr eine keer per kattegrie in de Groote Optoch veurkomme. Wach dus neit te lang om zeker te zeen van deilname!

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: RBZitterd – VastelaovendZitterd