Wae sjrif de Vastelaovessjlaager 2019?

2019 Meziek

Op Zaoterdig 25 Augustus is in Poppodium Volt, ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour en wurt de Zittesje Vastelaovessjlaager veur ’t sezoen 2018-2019 gekaoze.

De Marotte roupe (Zittesje) sjrievesj en kompeniste op om eine Zittesje Vastelaovessjlaager te kompeneiere veur ´t Vastelaovessezoen 2019. Sjrievesj en kompeniste kenne pés maondig 4 Juni e.k. ein of meerdere leidjes insjikke veur de verkeizing Zittesje Vastelaovessjlaager 2019. Bie mee es 11 inzendige wurt ein veurseleksie gehauwte.

De zjurie van dees veurseleksie besjteit onger angere oet Muzikante, Veldeke, toneel, leede van Vastelaovesvereiniginge, Pries winnaesj oet de Optochte 2018, Kenjerleidje, Ridder in de Orde van de Pappegey  en Sjtadsprins León I. Lede van De Marotte höbbe gein sjtömrech.

Veurwaarde:

  • De teks en meziek motte orzjineel zeen, mage neit eerder in ‘t aopenbaar ten geheure zeen gebrach en deine gemaak te zeen mit de intentie om deil te numme aan ’t Zittesj vastelaovesleeidjes Konkour
  • De teks mot in ’t Zittesj-plat zeen gesjreve en/of gezonge zeen
  • De meziek deint in noote-sjrif genoteiert te zeen, bie veurkeur in ‘Sibelius’. De teks mot onger de melodielien waere gesjreve
  • De teks deint taeves apaart es Word-besjtand aangelevert te waere
  • Ein onbeperk aantal leidjes maag waere ingezonje, mer per sjriever/kompenis kent mer ein leidje in de finale komme
  • Bie ‘t insjikke van ein leidje kriege de Marotte ‘t allein rech om ‘t leidje op CD of digitaal oet te brenge
  • Daonaeve vraoge de Marotte om de inzendig te veurzeen van een Word-besjtandj mit eine korte oetlegk wao ‘t leidje euvergeit, dit om de zjurie ein baeter inzich te gaeve bie ‘t leidje.
  • De insjrieving veurzeen van naam van de sjriever en/of kompenis, adres, e-meel en tillefoonnömmer en mot veur maondig 5 juni waere opgesjtuurd of aafgegaeve waere bie protocollis van de Marotte Thijs Jacobs via Posbus 256, 6130 AG Zitterd of Jan van Stevensweersjtraot 9, 6137 AR Zitterd. Veur vraoge of onduudelikhede kent geer kontak opnumme mit de Protokolis van De Marotte Thijs Jacobs secretaris@marotte.nl

In de finale van ‘t Zittesje Vastelaovesleidjeskonkour (ZVK), waere de leidjes laif gezonge door Zittesje zengesj. Aan ‘t enj van de aovend wurt bekend welk leidje de opvolger wurt van de door Ed Geilen en Petro Willems gesjreve Vastelaovessjlaager 2018 ‘Veer zeen Zitterd’. Aan de wènnende sjreiver/komponis wurt de Thei Hunnekens Wisseltrofee oetgereik.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd-RBZitterd