Groote Vastelaovesoptoch

2018 6 Daagse Optoch

Op Vastelaoveszondig 11 Fibberwarie trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. Doezende luuj zulle de waeg weier nao Zitterd weite te venje en kenne geneite van de Zittesje optoch mit de veur Zitterd bekende Groote Waages, groppe, humorvolle köppelkes en einzelgänger, hermenieje en nog väöl mee.
De Optoch vertrèk om 12.55oer vanaaf ’t Maaslandpark (Auwt Ziekehoes). De Optoch wurt aafgesjlaote door Sjtadsprins León I. Vanaaf ziene prinsewaage zal hae doezende appelsiene te sjmiete nao de luuj langs de kantj.

Na aafloup van de optoch zörg op de Mert eine DJ veur Vastelaovesmeziek. Rondj 18.00oer is op de Mert ‘t sjpannende moment veur de optochdeilnummers aangebraoke es de Prieze van de Optoch waere oetgereik. Taeves zeen d’r bie de priesoetreiking ein aantal optraejes.

D’n Opsjtart, werm dreeje veur d’n Optoch
Veurdat de optoch geit trekke is bie d’n Opsjtart op ’t Maaslandpark (Auwt Ziekehoes) al vanalles te doon. Vanaaf 11oer sjtaon op d’n Opsjtart alle waages die mit trekke in de optoch opgesjtèlt, mit dees tentoonsjtelling kent jederein de waages, wo de waageboewesj maondje aan höbbe gewirk, op ‘t gemaak bekieke. D’n opsjtart is taeves de verzamelplaatsj en opsjtelplaatsj van alle deilnummesj aan de groote optoch. Op d’n Opsjtart is ein hepke en drènkske te kriege en zeen d’r toiletten.
Bie sjlech waer kènt ’t zeen dat de waages langer in de Optochhal blieve sjtaon. Dit in verbandj mit de veiligheid en om besjadiging te veurkomme.

Programmbuikskes, APPtoch
De letste jaore is ’t papiere programmbuikske vervange door ein digitale verzie in de vorm van eine app: ‘de APPtoch’. In dees ‘APPtoch’  is de volgorde van de optoch mit omsjrieving van de deilnummesj te vènje net es de roete van de optoch en algemein infermase.
Vanaaf zaoterdig 10 Fibberwarie is de deilnummesjlies taeves es PDF te downloade via de websait van ’t optochkommitee (www.optoch.nl).

Roete van de Groote Optoch (vertrek 12.55oer):
Opsjtelling, ‘d’n Opsjtart’: Evenementeterrein Maaslandpark (Auwt Ziekehoes)
Roete: Euverhaovenersjtraot, Riekswaeg Noord, Walramsjtraot, Parallelwaeg, Sjtaasedwaesjsjtraot, Sjteivig, Veursjtad, Brandjstraot, Lömmerichtersjtraot, Mert, Auw Mert, Kloosterplien, Daeke Tijssesjtraot, Ligne brök, Ligneplien (ontbènjing).

Veur gehandicapten is ein sjpisjaal plaatsj gerizzerveiert op ’t Ligneplein, hiej zeen ouch toiletten aanwezig.

Versjlaaggaevesj
Op versjèllende plaatsje langs de route van de Groote Optoch sjtaon versjlaaggaevesj die kommentaar gaeve bie de Optoch.

Dees versjlaaggaevesj sjtaon op de volgende plaatsje:
– Riekswaeg Noord (Jaqueline Kersemakers)
– Sjtaasedwaesjsjtraot, bie kafee Dwaesj (Wim Claessen)
– Brandjsjtraot (Jo Hamers)
– Lömmerichersjtraot, bie De Kup (Jan van Daal en René Haustermans)
– Mert (Roy Moerskofski)
– Kloosterplien bie de tribuun (Thuur Rooden)

Kollekte
’t Kieke nao de Zittesje kènjeroptoch en de grote Vastelaovesoptoch is gratis! Dit ondanks de hoge koste om dees groot sjalige evenemente muigelik te make. Neit allein de organezase van de optochte, mer ouch ‘t ongerhoud de Optochhal kos väöl geldj.
Ein van de finansjeel bronne van ’t Optoch Kommitee Zitterd (OKZ) is ein kollekte in de Grote Optoch. Mit dees kollekte vreeg ’t Optoch Kommitee de luuj langs de kantj om ein vriewillige biedrage om zo de tradies van de optochte in sjtandj te kènne hauwte.
Daorom zuut geer de sjpisjale waage van Miss Piggy aankomme, pak de beusj en sjtop ein biedrage in ein van de busse van de kollektante. Dit onger ’t motto: “Sjpendeier aan Miss Piggy ein glaeske beier”.

Bron: Optochkommitee Zitterd
Foto’s: RBZitterd / VastelaovendZitterd