Vastelaovesmaondig: Tröötekonkour

2018 6 Daagse

Vastelaovesmaondig, 12 Fibberwarie, is tradisjoneel de daag van de Zittesje kapelle en zaate Hermeniekes. De kapelle sjpele op ‘t grote podium midde op de Mert en op kleinere podiums bie de Sjtadspomp oppe Lömmerichersjtraot (kafee de Kup), in de Helsjtraot bie kafee ‘t Duvelke en op ’t Kirkplien bie kafee ’t Sjterfhoes.

Om 14.44oer wurt ’t Tröötekonkour op de Mert geäöpent door Sjtadsprins León I en de Marotte. Aansjloetend trèkke de kapelle rondj en laote zie vanaaf de podiums de Vastelaovesklanke klinke. Alle kapelle zulle sjpele op alle drie 3 podiums, wo zie minimaal 15 menuut sjpele. ’t Tröötekonkour wurt aafgesjlaote op de mert mit eine optraeje vol sjpektakel van kapel Trööt in de Gööt.

Sjtadsprins León I zal versjèllende prieze oetreike aan o.a. de sjoonst verkleide Sjnaak, ‘t sjoonst verkleide Mechelke, de sjoonste grop en eine sjpesjale Prinse Pries.

De kapelle die deilnumme aan ‘t Tröötekonkour zeen: ‘t Hermenieke, kapel Hou op die Kis, de Sjwaegelebend, kapel TisNiksentWurtNiks, Zaate Fanfaar Noots Biejein, Sjtadskapel ‘t Trumke en ’t Tröötje, de Prinselikke kapel Aafsjlaag Zitterd en Trööt in de Gööt. Ouch de meis Jeugdige kapel van Zitterd, de Zittesje Kenjerkapel zal de luuj mit hun muzikaal klanke vermake.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd