Twee nuuje Riddesj in de Orde van de Pappegey

2018

Op de Oetruipingszitting zeen Mevrouw Imelda Bartholomeus en Dr. Heribert Mies door De Marotte benuimp pés Ridder in de Orde van de Pappegey. Dees ongersjeijing wurt toegekent aan eine persoon dae väöl veur de Zittesje Cultuur beteikent en de Vastelaovend in ’t bezunjer. Zie zeen de 145e en 146e Riddesj die saer 1989 zeen benuimp. Imelada is de 15e vrouwelikke Ridder. ’t Kump mer zeer oetzunjerlik veur dat in ein jaor twee Riddesj in de Orde van de Pappegey waere benuimp.

Imelda Bartholomeus
Imelda Bartholomeus (69), getrouwd mit Groot Vors Ben Bartholomeus en mooder van Bart en auwt Sjtadsprins Micheil is gepensjoneiert Sjoonheidssjpecialiste. Veurheen sjtarte zie eine eige kénjercrèch in toenmalige woonplaatsj Mariahoop, wirkte zie in Hoeze Overbunde mit moeilik lerende kénjer en de kénjeraafdeiling van ’t krankehoes Zitterd. Dit jaor is zie zellefs prinsesse-oma. Kleindochter Maud zal dit jaor es eesjte jeugdprinses Maud I regeiere euver ’t Narreriek van Euverhaove in ein door oma gemaak prinsessepak.

Al jaorlangk hilt Imelda zich bezig mit Vastelaovend. Saer ’t gezin in Zitterd woont, löp zie mit häör kenjer en later mit buurtkénjer mit in de kenjeroptochte en veil daobie reigelmaotig in de prieze. Och leip zie, same mit echtgenoot Ben, mit in de groote optoch mit de Bielemenkapel. En dan natuurlik de Plekplaostere, dames die jaorlangk mit ein thema aktief ware mit ’t Auwt Wieverbal. Zie is ein van de oprichtesj van de Flanelle Lepkes, die jaorliks de Zittesje Vrouluujzitting organizeiere. Pés häör take beheure ’t neejwerk van de kestuums van de dames, ’t make van herinnerings medaajes veur de mitwirkesj en artiste etc. Väöle oere puur handjwerk. In 2016 maakte Imelda de 100e ongersjeijing. Baovendien viert Imelda jaorliks mit häör zöstesj Vastelaovend.

Op väöl fronte is Imelda ein sjteun en toeverlaat veur de Marotte. In de periode dat häöre man Ben Vrost Marot waar, sjteunde zie häöm mit raad en daad. Groot Vorst Ben I haet meermaols aangegaeve dat hae zonger Imelda nooit es Vors Marot haw kénne funksjoneiere. Meinig Marot haet eige veurbeelde van hulp door häör. Ouch versjterk Imelda de bandj tössje de dames van de Marotte mit häöre enthousiaste inzát.

Veur de Sjtadsprinse begeleidde Imelda de ganse prinselikke femieje door ’t sezoen en holp wo neudig. Van ’t Prinsepak (dat door häör de oetsjtraling haet zo es veer dat noe kénne) pés ’t opbrénge en ouch ’t aafsjeid. Imelde is samegevat ein dame die altied op de achtergrondj aktief is en noe ouch waal ens in ’t zönke gezat maag waere. Zie is daomit ouch symbolisch veur al die luuj die, haos onopvallende mitwirke aan ’t in sjtandj hauwte van dae sjone eeuwenawwe Zittesje Vastelaovend.

Dr. Heribert Mies
In Juli woort Dr. Medicus Heribert Mies (internis) tiejes ein bezuik van De Marotte aan Kölle benuimp pés Ridder in de Orde van de pappegey. Dr. Heribert Mies is saer 1987 lid, saer 1997 Senatspräsident en daonaeve saer 2010 Närrische Consul van Carnavalsvereiniging Grosse Kölner oet Kölle. ’t Protocol vereis dat de Ridder Orde tiejes ’t Vastelaovessezoen in Zitterd oetgereik wurt en dat gebeurde op de Oetruipingszitting.

Mit dees benuiming ongersjtraepe De Marotte de jaorelange vrundjsjap mit Kölle. Heribert Mies is ein van de lede die de nauw bendj mit Zitterd vorm geef. Mit ziene humor, ziene aansjtaekelegge lach en ’t plezier dat hae mit de Vastelaovevierders haet is hae eine gaer gezeen en gemekkelik toegankelikke persoon, zowaal in zien eige ‘heimat’ Kölle en in ’t Zittesj marotteriek.

Dr. Heribert Mies

In Juli woort Dr. Medicus Heribert Mies (internis) tiejes ein bezuik van De Marotte aan Kölle benuimp pés Ridder in de Orde van de pappegey. Dr. Heribert Mies is saer 1987 lid, saer 1997 Senatspräsident en daonaeve saer 2010 Närrische Consul van Carnavalsvereiniging Grosse Kölner oet Kölle. ’t Protocol vereis dat de Ridder Orde tiejes ’t Vastelaovessezoen in Zitterd oetgereik wurt en dat gebeurde op de Oetruipingszitting.

Mit dees benuiming ongersjtraepe De Marotte de jaorelange vrundjsjap mit Kölle. Heribert Mies is ein van de lede die de nauw bendj mit Zitterd vorm geef. Mit ziene humor, ziene aansjtaekelegge lach en ’t plezier dat hae mit de Vastelaovevierders haet is hae eine gaer gezeen en gemekkelik toegankelikke persoon, zowaal in zien eige ‘heimat’ Kölle en in ’t Zittesj marotteriek.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto’s: RBZitterd / De Marotte Zitterd / Grosse Kölner