‘T Kanon van ‘t Balkon, Vastelaovend in de puurste vorm!

2018 6 Daagse

Vastelaoveszaoterdig 10 Fibberwarie organezeiert Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje veur de 15de keer ‘t Kanon van ‘t Balkon es äöpener van de Zittesje Vastelaovend. Tössje 16.33 en 0.33oer is ein gevarieiert pregram mit optraejes van artieste oet gans Limburg. De prizzentase van ’t Kanon van ’t balkon is in de henj van Wim Clerx en Maurice Gorissen. Angesj es de veurige jaore zulle dit jaor alle optraës komme vanaaf ‘t groot podium midde op de mert.

Al jaore geneite Vastelaovesvierders uit de ganse provincie en de euregio van de unieke sfeer, dae eigelik bienao neit is te besjrieve. Tössje de luuj belaefste Vastelaovend in zien puurste vorm! Dit kump mede door de väöle sjpisjaal leicheffekte, ballonne, konfettikanonne, vaane, de verlichte historische gevels van de mert en de donkere hemel. De väöle verrasjinge sjaon garant veur ein unieke belaevenis van d’n eeuwe auwe Zittesje Vastelaovend!

OBS de Sjtadssjool, de wennesj van ‘t KVL 2018

‘t Pregram sjtart om 16.33oer mit ’t Kénjerkanon, sjpisjlaal veur en door kènjer. Hiej zulle optraeje versjellende Zittesje basissjoole wo onger basissjool Euverhaove mit ’t Marotte kénjerleidje 2018 ‘Konfetti’ en de wénnesj van ’t Kinger Vastelaovesleedjes Festival 2018 (KVL), OBS de Sjtadssjool Zitterd mit ’t leidje ‘Eine Top Vastelaovend’. Oet de finale van ’t Tiener Vastelaovesleedjes Konkour (TVK) zulle onger anger optraeje Weej Kieke Wel (2e), Same Spas (3e), Cheyenne, Tessa Schmeets, Lonne Kielen en Sterre mit ’t Marotte Tienerleidje ‘Veer gaon d’r veur!’. Ouch de Zittesje kènjerkapel zal aanwezig zeen en wiejer versjèllende dans-eks en nog mee en nog mee en nog väöl mee… De Prizzentase van ’t kénjer kanon is in henj van Fieny Cals.

Rondj 18.11oer sjtart de ruum 6 oer doerende artiesteparade van ‘t ‘groote’ Kanon van ’t Balkon mit volges vas resep eine mix van artieste oet Zitterd en omgaeving en Limburgse toppesj. Van de Marotte CD ‘Veer zeen Zitterd’ zeen de nummesj 1 pes 6 te heure en de Marottekapel brèngk same mit versjèllende zèngesj Zittesje Vastelaovesmeziek. Wiejer volges vas resep artiste oet Zitterd en omgaeving es Paul-Jean Jessen, Chazz, Rempetemp, Kelly van de Lump en de Limburgse Boygrop Zuuderleifde. Veur Muzikaal klanke zörg de Limburgs Kampioen Zaatehermeniekes 2017: Joekskapel Kiek mér oet Zjwame.

Beppie Kraft, ouch dit jaor weier prezènt op ‘t Kanon van ‘t Balkon

Van ‘t LVK 2018 sjtaon 6 finaliste op ’t Kanon mit Katja Henz, Don Kiesjot, Kartoesj, Pascal Sutherland, Sjpringlaevend en de wennesj van ’t LVK Spik & Span. Bienao tradisjoneel is ’t optraë van Beppie Kraft, zie zal de Mert zeker weier laote sjoenkele en zènge en dan zeen d’r ouch nog optraejes van Erwin (1e keer op ’t Kanon van ’t Balkon), Henk Hover, Ronald & Carien en Limburgs grootste Feesbees Big Benny. Natuurlik zeen d’r ouch nog de neudige verrassjinge.
Om 23.11 oer wurt mit väöl sjpektakel en 11 kanonssjeut de Vastelaoves offisjeel geäöpent door Sjtadsprins León I en de Marotte. Aansjloetend zal Burgemeister van Zitterd-Gelaen Sjraar Cox de sjleutel van de sjtad zal euverdrage aan Sjtadsprins León I, zodat hae driedaag kent regeiere euver Zitterd. Gein Haor Baeter zèngk aansjloetend de Zittesje Vastelaovessjlaager ‘Veer zeen Zitterd’.
’t Kanon van ’t Balkon wurt aafgesjlaote mit ein konzèr vol sjpektakel van kapel mit de Trööt in de Gööt en ein optraë van Kartoesj.

’t Kanon van ’t Balkon haet ein prominent plaatj bènne ’t pregram van De Zittesje Vastelaoves 6-daagse. De zesdaagse is ein samewirking van de gemeinte Zitterd-Gelaen, Horeca Mert Zitterd, Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd, Optochkommitee Zitterd en Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje. Alle aktiviteite zeen GRATIS toegankelik. Echter haet jeeder evenement eine angere opzàt en anger eise aan veiligheid.

Dit beteikent dat bie ’t Kanon van ’t Balkon de Mert wurt aafgesjlaote. De Mert is allein bereikbaar via de Paesjsjtraot en de Lömmerichersjtraot (Sjtadspomp). De reigel is Vol=Vol, op ’t moment dat ’t maximaal aantal bezuikesj op de Mert bereik is zal de mert waere aafgesjlaote. Veurigjaor waar dit al om 19.11oer, dus kom veural oppe tied om zeker te zeen van ein plaats. In verbandj mit de veiligheid is ‘t neit toegesjtaon om karre en eige drank of aete mit te nömme! Bie de entree’s zal dit waere gecontroleiert. Let Op: Konsumpsies zeen allein verkrieg mit de ‘Sjpaspas’ van Sjtichting Horeca Mert Zitterd.

Mee infermase en ‘t komplete programm is te venje oppe websait van ’t Kanon van ’t Balkon: www.kanonvanhetbalkon.nl en feesbouk: https://www.facebook.com/KanonvanhetBalkon

Bron: De Marotte Zitterd / Kanon van ‘t Balkon
Foto’s: Arjan Krijntjens (1) / RBZitterd (2) / Ton Dirkx (3)