Sjtadsprins León I, van sjoolbank nao Prinsewaage

2018 Optoch

Kommende Zondig 4 Fibberwarie trek vanaaf 13.33oer de Kènjeroptoch door de sjtraote van de historische bènnesjtad van Zitterd. Dees kleurrieke optoch mit jeugdige deilnummesj trek tradisjoneel ein waek veur ’t begin van de Vastelaovend.

De kénjeroptoch is ouch ein van de hoogtepunte van ’t vastelaovessezoen veur Sjtadsprins León I. Veuraafgegange door zien eige Philhermenie zal Sjtadsprins León I de optoch aafsjloete. Hae haet dan doezende kènjer in vastelaovessjtömming aan zich veurbie zeen trèkke. Eine Bezunjere deilnummer zal veur Sjtadsprins León I zeen zien veurmalige basissjool Laorhaof. In ’t jaor dat hun awt basissjool leerling Sjtadsprins van Zitterd is, pak de sjool namelik groots oet. Mit eine grop van mer leifs 175 deilnumesj zulle zie op ein ludieke wies invulling gaeve aan ’t motto ‘Veer gaon de wimpel noe verouvere’.

Koetjesreep
De oud sjooljuf van Sjtadsprins León I en lid van de werkgrop die de Kènjeroptoch op sjool veurbereid, Marjolein Vermeulen, kènt zich de basissjooltied van de regeierende Marotteprins nog goud herinnere: “Leon waar eine leive en rustige leerling. Heel plichtsgetroew en veur ziene laeftied haw hae al eine gouwe babbel. Hae waar altied aanwezig bie de aktiviteite in sjool, mer dan waal mee oppe achtergrondj, mee eine sjtille geneiter”. Sjtadsprins León herkent de weurd van Marjolein Vermeulen: “Op de basissjool vonj ich de periode rondjom Vastelaovend altied erg bezunjer. Jeederjaor koum de Sjtadsprins op bezuik op sjool en dan krege veer allemaol ein koetjesreep. Ouch kèn ich mich nog gout herinnere dat veer in aanloup nao de Vastelaovend mit de baovebouw in optoch door de wiek Laorhaof trokke. Prechtig om dat es jonge sjnaak mit te make”.

Sjtadsprins León haet nooit es leerling mit de Laorhaofsjool mitgeloupe in de kènjeroptoch. Zien muzikaal hart klopt namelik al op jonge laeftied veur de Philhermenie, womit hae vanaaf zien achste jaor in alle kènjeroptochte haet mitgeloupe. Zien muzikaal karakter waar op de basissjool al duujelik aanwezig. Ein van de juffe kènt zich nog gout herinnere dat gein inkele pot of pan veilig waar veur häöm. Naeve muzikaliteit woort ouch de basis veur zien maatsjappelikke funksie, controleleider bènne de controlepraktiek van accountants- en adviesorganisatie Koenen en Co, gelag op de basissjool. León I: ‘’t Täöfelikediploma en de breuken vondj ich mèr lestig. ’t Hoofdraekene leerde ich vervolges tiejes mien wirkzaamhede bie de gruintehanjel Den Dekker op de Zittesje Mert”.

Erewimpel
Veur de Laorhaofsjool sjpele de ciefesj dit jaor ouch ein belangrieke rol. Ze wèlle dit jaor neit veur de eesjte pries tiejes de kènjeroptoch gaon, mèr veur de Erewimpel, zo leet Kim van der Naald, ein van de kartrekkesj van ’t kènjeroptoch-projek op de Laorhaofsjool, weite. Kim van der Naald: ”De letste jaore wènt basissjool Loedoes de Erewimpel. Dit jaor haole veer op humoristische wies alles oet de kas om ouch ens op ’t hoogte podium te maoge sjtaon. Veurop sjteit echter ’t plezeier en de sjpas die veer in de veurbereidingsfase same mit oos leerlinge, leerrkrachte en behulpzaam auwesj höbbe. Es dao kommende zondig de Erewimpel bie maag komme is dat veur os de keesj op de, laote veer in de tied van ’t jaor blieve, nonnevot”.

Basissjool Laorhaof ging in 2010 ‘KNALLE’ in de kènjeroptoch

Knalle
De basissjool, die in 2010 mit ’t Marotte kènjerleidje ‘Knalle’ op de Marotte CD sjtong, is door ’t prinssjap van hunne auwt leerling ouch weier geinspireiert om op muzikaal gebied volgendjaor weier van zich te laote heure. Marjolein Vermeulen: “Veer zeen nog op zuik nao eine goeje arranzjeur dae ons hulp mit ein leidje, zodat veer de kènjer ouch op muzikaal gebied kènne lere wat de tradieses en gebroeke zeen rondjom de Zittesje Vastelaovend. En wae wit sjtaon veer dan net es anger Zittesje basissjole volgend jaor in de veurronje van ’t Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival.”

León I glimlach èns es hae dit heurt: Meziek en vastelaovend zeen veur häöm heel nauw mit ein verbonje. León I: “De Zittesje basissjoolleerlinge en jeug zou ich wille mitgaeve dat ze zich verkleije en hun auwesj vraoge om same Vastelaovend te gaon viere. Dao is niks sjoonder dan drie daag sjpas en plezeier mit ein te höbbe. Belaef de Zittesje Vastelaovend, ervaar wat dao achter zit en de väöle tradieses en gebroeke die veer van kendjs aaf aan mit zien alle, ginnerasie nao ginnerasie, in sjtandj motte hauwte. ’t Is neit allein mien taak es Sjtadsprins om dit jaor veur te gaon in de Vastelaovend en dit gevuil euver te drage, mer ein taak van os allemaol”.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto’s: De Marotte Zitterd / RBZitterd