León Kaminski benuimp pés Sjtadsprins

2018 Prins

Zaoterdigaovend 6 Jannewarie waar in ein bomvol Forum de Oetruipingszitting van Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd. Om 23.11oer sjteeg de sjpanning pés ‘t hoogtepunt toen Vors Marot Frits ‘t Tillegram van de Pappegey ging veurlaeze mit dao op de naam van de 87e Sjtadsprins van Zitterd.

Pés Sjtadsprins is benuimp de heer León Kaminski, hae zal regeiere euver ’t Marotteriek en d’n eeuwen-awwe Zittesje Vastelaovend onger de naam Sjtadsprins León I, zien Prinselik palies légk aan ’t Kirkplien 11 in hertje bénnesjtad van Zitterd.

In ’t dagelikslaeve wirk León es junior controleleider bénne de controlepraktiek van Koenen en Co, wo hae noe ruum 4 jaor wirkzaam is. In 2015 haet León de titel Master of Science (MSc) behaold aan de Neyenrode Business Universitiet, momenteel is hae nog bezig mit ’t vervolgtrajek tot registeraccountant (RA), aeveneins aan de Neyenrode Business Universiteit.

De hobby’s van León höbbe ein dingk gemein, namelik Meziek! León is lid van de drumband van de Philhermenie Zitterd, wo hae 19jaor geleje es achtjaorige jong same mit de pap ging kieke en saer dae tied neit mee is weg te sjlaon. Ouch is León aktief es paukenis bie de Phil hermenie en hulp hae mit bie versjéllende aktiviteite. Naeve de Phil sjpeelt León kleine trom bie kapel Aafsjlaag Zitterd en drums bie de Zittesje dialekband De Desperado’s.
León haet al 5,5 jaor ein relase mit Evelien Ooms, zie höbbe zich bie de Philhermenie lere kenne.

Mee euver de nuuje Sjtadsprins van Zitterd ként geer hiej laeze.

Foto: Marotte TV