Drie jubbelarisse bie De Marotte Zitterd

2018

Drie lede van De Marotte viere dit sezoen ein jubbelei bie de Sjtadsvaslaovesvereiniging oet 1881. Erelid Frans Thissen viert zien 3x11jaorig jubbelei, Maurice Gorissen 2×11 en Roel Vrinssen viert ‘t 1×11 jaorig jubbelei.

Erelid Frans Thissen (3×11 jaor)
Frans Thissen, veurmalig eigenaer van ein taxibedrief veur krankevervuier, is door toenmalig Vors Marot Fernao I gevraog om bie de Wieze Raod van de Marotte te komme. Hae waar jaore langk Sirremoniemeister, assistent-pregramleider en Marottezénger. Hae zong meinig Vastelaovessjlaager. IN 1996 behaolde hae mit de door Thei Wessels gesjreve sjlaager ‘De Foddele Polka’ ein tweede plaatsj op ’t LVK. Frans richte ‘Sjötterie Ummer der naeve’ op om same mit anger Marotte deil te numme aan ’t Alternatief Sjöttefees in Zitterd.

Marot Maurice Gorissen (2×11 jaor)
Maurice Gorissen woort in 1995 lid van de Wieze Raod. Hae is lange tied lid gewaes van de pregramkemisse en heil zich dao bénne bezig mit pregrammeiering en rezjie. Hae waar versjéllende kere mitsjriever en coördinator bie insjtelasezittingen. Ouch waar hae jaorelangk lid van de kemissie Tröötekonkour. De belangriekste taak van Maurice is echter ’t verzörge van de PR, marketing en communicase. In dees 2×11 jaor haet hae es (pers)veurlichter gezörg dat de Zittesje Vastelaovend op ein positieve menneier in de spotlights sjteit. Hae introduceierde social media, Marotte TV en zörgde veur de oetboew van de door Erelid Wil Laudy gesjtarte websait. Es besjtuurslid is hae taeves verantweurdelik veur jaorblaad ‘De Pappegey’, dat onger zien leijing transformeierde van ein zjwart-wit blaad pés de eigentiedse glossy. Kleur en ein foto van de aansjtaonde Sjtadsprins introduceierde hae ouch op ’t Tillegrasm van de pappegey. Maurice is vaste prizzentator bie allerley aktiviteite wo onger ouch ’t Kanon van ’t Balkon, ein evenement tiejes de Zittesje Vastelaoves 6-daagse, eine naam dae hae bedach om de Zittesje Vastelaovend en Zitterd nog mee op de kaart te zétte.

Marot Roel Vrinssen (1×11 jaor)
Roel Vrinssen begoosj twellef jaor geleje es kemisselid Algemein Zake mit es taak de CD distribuse. Ein jaor later woort hae gevraog om marot te waere en ongeveer ein hauf jaor later waar hae besjtuurslid en veurzitter van de kemisse AZ. Zien take zeen o.a. de Marottewinkel, webshop, advertensies in de pappegey, vergunninge, distubuse van de CD, de pappegey en toegangskaarte. Op termien zal hae AZ euverdrage aan ein nader te benuime opvolger en zitting gaon numme in ’t aktiviteiteblok. Hae geit zich dan inzette veur vernuujing van zittinge in de breidste zin van ’t woord. Roel haet dao väöl zin in, omdat dit mee Vastelaovend in zich haet en minder reigelwerk. Zo haop hae kreatief te kénne biedrage aan de toekoms van de Zittesje Vastelaovend.

Roel is taeves lid van ’t Limburgs Toneel, de Zittesje Revuu en tennisvereiniging SLTC. Nog jeedere keer krig hae es ‘Hoog ’t rood, gael, gruin’ wurt gesjpeelt (zeker door ein hermenie) en gezonge houndervel. Dao zit volges häöm zoväöl ‘kaer’ in; of ’t noe bie ’t oetroupe van de Sjtadsprins is of in de Optoch.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: Arjan Krijntjes