De Kènjeroptoch, aaftrap van de Zittesje Vastelaovend

2018 Optoch

Tradisjoneel trek ein waek veur de Vastelaovend de kénjeroptoch door de sjtraote van de Zittesje bénnesjtad. Deze altied fraaie en sjpontane kénjeroptoch vertrék om 13.33oer en trék jaorliks teendoezende luuj nao de Zittesje bénnesjtad.

’t Pebliek langs de kantj kènt geneite van grote groppe van sjole mit soms mee es honderd deilnummesj, mer ouch klein groppe van kenjer en humorvolle enkelinge. De neudige hermenieje en zaate hermeniekes zörge veur de muzikaal Vastelaovesklanke.

‘T Letste gedeilte van de Kenjeroptoch is taeves de offisjeel intoch van Sjtadsprins León I. Hae vormp same mit Vors Marot Frits I ’t sjloetsjtök van deze kleurrieke optoch. Zie waere veuraaf gegange door de Auw Prinse, de Prinsegarde en de Marotte. Nao aafloup van de KenjerOptoch zal Sjtadsprins León I bie de tradisjonele appelsieneraege vanaaf ‘t podium op de mert honderde appelesiene sjmiete nao de mechelkes en sjnaake.

Priesoetreiking
Aansjloetend aan de kénjeroptoch en de Appelesieneraege waere op ’t podium op de Mert de prieze oetgereik. Dees priesoetreiking zal dit jaor get angesj zeen es de veurgaonde jaore. Veurhaer krege de deilnummesj al in ’t letste gedeilte van de optoch ein prieskaart oetgereik. Dit jaor zulle alle prieze pas nao aafloup waere bekendgemaak. Naeve de Ere Prieze in de versjéllende kattegrieje zeen d’r sjpisjaal prieze veur ’t Sjoonske Kèrke en de Sjoonst verkleide. De Ere Wimpels en de sjpisjaal prieze zulle door Sjtadsprins León I waere oetgereik.

Alle deilnummesj ontvange bie de sjtart de ‘medaaje’. Dit is veur väöl deilnummesj ein verzamel item, went de mejaaje is ein replica van de offesjeel Marotte jaororde.

Deilname
Veuraaf aanmelje veur deilname aan de Kènjeroptoch is neit verplich, zodat de kenjer nog pès ’t letste moment kenne besjlisse om mit te trekke in de Kenjeroptoch.

Ouch al is veuraaf insjrieve veur deilname neit verplich, toch haet ’t Optochkommitee ’t verzuik aan de deilnummesj om zich veuraaf digitaal aan te melje via ’t insjriefsysteem op www.optoch.nl/aanmelden. Op dees menneier haet ’t OKZ al de neudige infermase euver de deilnummesj en kénne zie ein euverzich veurbereide veur de versjlaaggaevesj van de laif TV oetzendig op L1. Bie hun kommentaar kénne zie dan get euver eure grop en ’t ongerwerp dat wurt oetgebeeld vertélle.

Let Op: Es geer in de Kénjeroptoch gezjureiert wélt waere dan mot geer uch veur 13.15oer op ‘de Opsjtart’ op ’t Maaslandpark aanmelje/insjrieve bie de lede van ’t Optochkommitee. Zonger dees aanmeljing ként waal in de optoch mittrekke, mér ként geer geine pries wénne.

Kenjeroptoch op laif op L1 TV
L1 zal dit jaor de Kenjeroptoch weier laif oetzende op TV en facebouk. De opnames waere gemaak op de Mert en zeen op Zondig 6 Fibberwarie vanaaf 14.45oet laif te bekieke. De oetzending wurt herhaalt op Vastelaovesmaondig 12 Fibberwarie om 11.00oer.
’t Kommentaar bie de beelde van de kénjeroptoch wurt verzörgde door Tom Jessen van L1.

Route van de Kénjeroptoch
De route van de kénjeroptoch is dit jaor get angesj es de aafgeloupe jaore. De kénjeroptoch vertrek om 13.33oer vanaaf ’t Maaslandpark en trek dan via de volgende roete:
Riekswaeg Noord, Walramsjtraot, Euverhaovenersjtraot, Sjteivig, Veursjtad, Brandsjtraot, Lömmerichersjtraot, Meulebaeksjtraot, Nuujsjtraot, Plaksjtraot, P|otsjtraot, Mert, Auw Mert, Kloosterplien (ontbènjing)