‘1 2 3 Vastelaovend’ gekaoze pès Vastelaovessjlaager

2019 Meziek

In ein bomvolle en sfeervolle Sjpeigeltent op ’t Sint Rosa-festival is de Zittesje Vastelaovessjlaager veur ‘t Vastelaovessezoen 2018-2019 gekaoze. De twellef leidjes die dit jaor in de finale sjtonge woorte laif gezonge door Zittesje zengesj, wobie de meziek al eerder waar opgenomme. Gezjureiert woort dit jaor door 3 zjuries: De vakzjurie mit Ben Erkens (meervoudig sjriever van wènnende LVK leidjes), Rie Dols en John Hoenen, Ein promenentezjurie mit Börgemeister Sjraar Cox, Astrid Verblakt (veurzitter Optochzjurie), Mat Scheepers (Hermenie Sint Joep) en Joska Muijtjens (Philhermenie) en alle aanwezige die op ‘t sjtömbiljet hunne top 3 invulde.

Nao ’t telle van de sjtömme kwaam es winnaer nao veure ‘1 2 3 Vastelaovend´ gesjreve door Thei Wessels. De nuuje sjlaager wurt gezonge door ´t jeugdige duo Sjtòm Toeval, dat besjteit oet Maxime Tummers en Thierry Dirkx. Oet henj van Marianne Hunnekens-de Kok en Sjtadsprins León I krege Thei Wessels en de zèngesj de Thei Hunnekens wisseltroffee oetgereik. Aan de reaksies en applaus in de sjpeigeltent te heure eine verdeinde nuuje sjlaager. Veur Thei Wessels is ’t de neugende keer dat hae ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour haet gewonne.

Op de tweede plaatsj eindige ‘t leidje ‘’t Is ein jong van os’ gesjreve door Guus Steinen, Chriussy Steinen en Jan van Daal en gezonge door Koeraasj. De driede plaatsj ging nao ‘’t Aller, Aller, Aller’ gesjreve door Theo Weijman en Mark Willems en gezonge door zöster en brouer Lisa en Max Schiffler.

Koeraasj behaolde mit ‘t leidje ”t Is eine jong van os’ de tweede plaatsj

Naeve de de top 3 komme ouch de nömmesj veier pes zös op de nuuje Marotte CD te sjtaon. Dat zeen op de veierde plaatsj ‘Zolang mien vuit mich kènne draage’ gesjreve door Sjohn Smeet sen Gian Prince en gezonge door Jos Meisen en Andrea Poddighe, 5e plaatsj: ‘Mit de meziek’ gesjreve door Petro Willems en Ed Geilen en door hun gezonge es ’t duo Gein Haor Baeter. De 6de plaatsj ging nao ’t door Phil Schaeken gesjreve leidje ‘Mit de Vastelaovend’ dat wurt gezonge door Fieny Moerskofski.

Naeve de wennende leidjes komme op de nuuje Marotte CD weier ein kènjer Vastelaovesleidje en Tiener Vastelaovesleidje te sjtaon. De nuuje Marotte CD wurt bie de äöpening van ’t Vastelaovessezoen op de 11de van de 11de geprizzenteiert.

Foto’s en video: VastelaovendZitterd-RBZitterd