Verkeizing Zittesje Vastelaovessjlaager 2018

2018 Meziek

Op Zaoterdig 26 e.k. is ’t Zittesj vastelaovesleidjes Konkour en wurt de nuuje Zittesje Vastelaovessjlaager veur Vastelaovessezoen 2017-2018 gekaoze. De lokase is ouch dit jaor weier Poppodium VOLT! aan de Odasingel. De zaal is geaopend vanaaf 19.33 oer en de verkeizing begint om 20.33 oer. De entree per bezuiker vanaaf 12 jaor is €3,-, dat is inklesief ein buikse mit alle tekste, sjtömbiljet en ein pen.

Tradisjoneel begint de aovend mit ein trökblik op ’t aafgeloupe sezoen. Om de zaal alvas in de sjtömming te brenge zénge Bart & Lejao nog eine keer de Marottesjlaager 2017 ‘Wae oh Wae’. De sjrievesj John Smeets en Gian Prince zulle aansjloetend de Thei Hunnekens Wisseltrofee inlevere woveur zie in de plaatsj ein oorkonde es herinnering kriege.

De volgende 11 leidjes höbbe dit jaor de finale bereik:

Thei Hunnekens Wisseltrofee
Thei Hunnekens Wisseltrofee
 • ‘Blifs in mien hart’; t&m: Sjon Smeets en Gian Prince
 • ‘Gaef mich mèr’; t&m: Rob Hodselmans
 • ‘Ós vastelaovesreünie’; t&m: Peter Schaeks
 • ‘Kabáw’; t&m: Thei Wessels
 • ‘Ómdat ’t kènt’; t&m: Jan Dieteren
 • ‘Veer zeen Zitterd’; t&m: Ed Geilen en Petro Willems
 • ‘De prins is ózze dirigent’; t&m: Phil Schaeken
 • ‘Laef de vastelaovend’; t&m: Cyrille Niël
 • ‘Waat is ’n trumke zónger träötje’; t&m: Guus Steinen
 • ‘Wie kumpse drop’; t&m: Miriam en Theo Bartels
 • ‘Mós doe neit eine gaeve’; t&m: Ger Muijrers

De meziek van de leidjes is al veuraaf opgenomme, mer de 11 leidjes waere waal laif gezonge door Zittesje zengesj. De zjureiering vèngk plaatsj  door alle aanwezige en ein vak-/prominentezjurie.

Nao ein pauze es de sjtömme waere geteld wurt de oetsjlaag bekend gemaak. ’t Leidje dat op de eesjte plaatsj eindig wurt de nuuje Zittesje Vastelaovessjlaager veur ’t Vastelaovessezoen 2017-2018. Aan de sjreiver/komponis van de wennende sjlaager reike Sjtadsprins Bart II en Marianne Hunnekens – de Kok de Thei Hunnekens Wisseltrofee oet. Dees trofee is vernuimp nao de väöl te vruig euverleje Thei Hunnekens, dae de grondjlegger en jaorelangk drievende krach waas achter ’t oetbrènge van Zittesje Vastelaovesleidjes op LP’s en CD’s.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: Arjan Krijntjes / Marotte Zitterd