’t Kanon van ’t Balkon äöpent de Zittesje Vastelaovend

2017 6 Daagse

Vastelaoveszaoterdig 25 Fibberwarie organizeiert Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje veur de 14de keer ‘t Kanon van ‘t Balkon es aopener van de Zittesje Vastelaovend. Tössje 16.33 en 0.33oer is ein gevarieiert pregram mit optraejes artieste oet gans Limburg. De prizzentase van ’t Kanon van ’t balkon is in de henj van Wim Clerx en Maurice Gorissen. De optraejes komme vanaaf ’t balkon van kafee de Kroon en ein tweede podium veur de veurmalige V&D.

Al jaore geneite Vastelaovesvierders uit de ganse provincie en de euregio van de unieke sfeer, dae eigelik bienao neit is te besjrieve. Tössje de luuj belaefste Vastelaovend in zien puurste vorm!. Dit kump mede door de väöle sjpisjale leicheffekte, ballonne, confettikanonne, vaane, de historische gevels van de mert en de donkere hemel. De Väöle verrasjinge sjaon garant veur ein unieke belaevenis van de eeuwe auwe Zittesje Vastelaovend!

’t Kanönke
‘t Pregram sjtart om 16.33oer mit ’t Kanönke, sjpisjlaag veur en door kènjer. Hiej zulle optraeje versjellende Zittesje wo onger BS Loedoes en de Zittesje KVL finaliste OBS de Sjtadssjool en BS de Hoefer. Ouch van ’t TVK, ’t Vastelaovesleedjes Konkour veur de Tienesj, zulle versjellende finaliste optraeje. Zo zal Fiorenzo oet Vallekeberg ’t leidje ‘Super Tiener Vastelaovesbal’ brènge womit zie ’t TVK haet gewonne. Wiejer onger oet de TVK finale Same Sjpas (2e) en Luc en Eef (3e) en de Zittesje Lisa mit ’t eesjte Marotte tienerleidje ‘Dat is ’t Ritme in mich’. Ouch de Zittesje kènjerkapel zal aanwezig zeen en nog mee en nog mee en nog väöl mee… De Prizzentase van ’t kanönke is in henj van Fieny en Roy Moerskofski.

Rondj 18.11oer sjtart de artiesteparade van ‘t ‘groote’ Kanion van ’t Balkon mit volges vas resep eine mix van artieste oet Zitterd en omgaeving en Limburgse toppesj. Van de Marotte CD ‘Wae oh Wae’ zeen de nummesj 1 pes 6 te heure en de Marottekapel brèngk same mit versjèllende zèngesj Zittesje Vastelaovesmeziek. Wiejer wènnende Vastelaovessjlaagesj oet Zitterd en omgaeving mit onger angere Trio Oetgelaote (Gelaen), Vrouluuj van de Raod (Bor) en De Droeftoeters (Doonder). Naeve wennende sjlaagesj zulle onger angere optraeje Chazz, Sjpringlaevend, Melani & Claire, Koeraasj, Drie en Ein en SieFoe. Muzikaal klanke zeen d’r van de Limburgs Kampioen Zaatehermeniekes 2016: Kapel Nuchter Vertroch oet Beeg.

Oet de finale van ’t Limburgs Vastelaovesleidjes Konkour sjtaon mèr leifs 6 finaliste op ’t pregram mit Katja, Don Kiesjot, W-Dreej, Marleen Rutten, 3-voudig wennesj W-Dreej,de 2-voudig LVK wennesj Spik & Span en tot sjlot de wennesj van ’t LVK 2017 De Geliënde die zeker hun wennend leidje ‘Code Road, Gael, Greun’ zulle brènge. Eine naam dae bienao neit mee maag ontbraeke op ’t Kanon is Beppie Kraft, zie zal de Mert zeker weier laote sjoenkele en zènge en dan zeen d’r ouch nog optraejes van De Toddezek en Fabrizio.

De 3 voudige LVK wennesj W-Dreej, dit jaor op ’t Kanon van ’t Balkon.

Om 23.11 oer wurt mit väöl sjpektakel en 11 kanonssjeut de Vastelaoves offisjeel geäöpent door Sjtadsprins Bart II en de Marotte. Aansjloetend Marotte Ere-Kommandeur en Burgemeister van Zitterd-Gelaen Sjraar Cox de sjleutel van de sjtad zal euverdrage aan Sjtadsprins Bart II, zodat hae driedaag kent regeiere euver Zitterd. Bart & Lejao zènge de Zittesje Vastelaovessjlaager ‘Wae oh Wae’.
’t Kanon van ’t Balkon wurt aafgesjlaote mit de LVK-wennesj De Geliënde en ein konzèr vol sjpektakel van kapel mit de Trööt in de Gööt.

’t Kanon van ’t Balkon haet ein prominent plaatj bènne ’t pregram van De Zittesje Vastelaoves 6-daagse. De zesdaagse is ein samewirking van de gemeinte Zitterd-Gelaen, Horeca Mert Zitterd, Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd, Optochkommitee Zitterd en Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje. Alle aktiviteite zeen GRATIS toegankelik. Echter haet jeeder evenement eine angere opzàt en anger eise aan veiligheid.

Dit beteikent dat bie ’t Kanon van ’t Balkon de Mert wurt aafgesjlaote. De Mert is allein bereikbaar via de Paesjsjtraot en de Lömmerichersjtraot (Sjtadspomp). De reigel is Vol=vol, op ’t moment dat de mert vol is wurt de mert aafgesjlaote dus kom oppe tied om zeker te zeen van ein plaats. ’t Is neit toegesjtaon om karre en eige drank of aete mit te nömme! Bie de entree’s zal dit waere gecontroleiert. Let Op: Konsumpsies zeen allein verkrieg mit de ‘Sjpaspas’ van Sjtichting Horeca Mert Zitterd.

Mee infermase en ‘t komplete programm is te venje oppe websait van ’t Kanon van ’t Balkon: www.kanonvanhetbalkon.nl en de feesboukpagina van ’t Kanon van ’t Balkon.

Bron: De Marotte Zitterd / Trumke en Tröötje
Foto’s: Ton Dirkx