Basissjool Aan de Meule is ‘Oppe Tied’

2017 Optoch

In November waar de suksesvolle Zittesje revuu ‘Oppe Tied’. De neuge veursjtellinge zörgde neit allein veur oetverkochtezale en lovende weurd, mer zörgde taeves veur väöl insperase bie de deilnummesj aan de Zittesje Optochte. Zowaal in de Kènjeroptoch op 19 Fibberwarie es tiejes de Groote Optoch waere de luuj langs de kantj nog ein keer mitgenomme nao ’t thema van de Zittesje Revuu ‘Oppe Tied’.

Tradisjoneel begint in Zitterd de Vastelaovend mit eine fraaje en sjpontane Kènjeroptoch dae op de zondig veur Vastelaovend door de Zittesje sjtraote trek. Eine bontje sjtoet van verkleide kénjer van basissjole, enkelinge, vrunje groppe en hermenieje brengk ’t ongetwiefelt massaal aanwezige pebliek alvas in de sjtömming veur de aankommende Zittesje Vastelaoves 6-daagse.

Ein van de sjoole die jaorliks in de Kènjeroptoch mit trek is basissjool Aan de Meule. Hoewaal zie de wennesj ware van de sjoleaksie van de Zittesje Revuu en mit de ganse grop 7 es Vip-gaste woorte ontvange in de sjouwburg, lègk de keuze van ’t motto veur de kènjeroptoch al väöle maonje eerder. “Aan ’t begin van ’t sjooljaor zeen veer mit ’t auwesjkommitee van de sjool biejein gaon zitte om ’t thema van de kènjeroptoch te bepaole”, vertelt Monique Lacroix van de auwesjraod van basissjool Aan de meule. “Veer ware ’t al sjnel éns: ‘Aan de Meule is Oppetied veur de Vastelaovend!’ Kwaam es thema uit de bus”. In de maonje die volgde zeen proufpakke gemaak, patrone bedach en de sjtof gekoch. “Rondj de herfsvekans waar alles vaerdig en höbbe veer ’t idee op sjool bekent gemaak en de pakke op sjool opgehange, zodat men zich koosj insjrieve”, zo ligk Monique toe.

Basissjool Aan de Meule in de kènjeroptoch 2015 mit ‘t Raegent sjlok

In totaal loupe in de Kènjeroptoch bekans 70 kènjer, auwesj en leerkrachte van Aan de Meule mit. In 2014 zonge kènjer van de sjool ’t Marotte Kènjerleidje ’t Raegent sjlok’ op Marotte CD. Ouch dit jaor is de sjool weier mit versjellende leerlinge de mezieksjtudio ingedaoke om ’t leidje ‘Oppe tied veur Vastelaovend’ op te numme, gebaseiert op de melodie van Toon Hermans ‘Mien waar is m’n feestneus’. Mer neit allein op ein muzikaal wies wurt ’t motto oetgebeeld. Monique: ”Naeve de jeugprins en jeugprinses van de sjool die in vol ornaat mittrekke in de kènjeroptoch, höbbe veer op versjellende wies invölling gegeave aan ’t thema ‘tied’. Zo loupe kènjer mit die veurloupe in de tied of achter loupe. Ouch is ein mooder ‘euver tied’ en numme veer grote klokke mit in de grop, womit veer bezunjer dènger gaon doon es de wèkker aafgeit”. Wat presies geit gebeure hiltj Monique nog aeve geheim, dat motte de luuj zellef komme kieke.

’t Rizzeltaat van Basissjool Aan de Meule en de väöle anger basissjolle die mitloupe in de kènjeroptoch, is te bewonjere op zondig 19 Fibberwarie vanaaf 13.33oer es de kènjeroptoch door de historische bènnesjtad van Zitterd trek.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto’s: VastelaovendZitterd