Bielemenbielke veur Sjef en Nicole Schurgers

2017

De Bielemen van De Marotte Zitterd, momenteel besjtaonde oet Luc Laudy, Leon Tonglet, Stan Perree en Sjra Derrez, reike ein maol in de twee/drie jaor ’t Bielemenbielke oet aan eine persoon dae väöl werk deit op kultureel gebied en in de Zittesje vastelaovend aktief is.

Bezunjer is dat de òngersjeiing deze keer neit aan eine persoon wurt oetgereikgeit, mer aan twee persone die ouch nog éns ein sjtèl zeen. De Bielemen höbbe besjlaote om ’t Bielemenbielke dit jaor oet te reike aan Sjef en Nicole Schurgers – Op den Kamp. Sjef en Nicole zeen zeker gein onbekende in Zitterd en zeen bie väöl aktiviteite en vereiniginge in Zitterd betrokke. De letste maonje zeen Sjef en Nicole same belangrieke drievende krachte gewaes achter de suksesvolle Zittesje Revuu ‘Oppe Tied’. Sjef is naeve besjtuurslid de sjriever van de revuu en ein van haufrol sjpelesj, de rezjie van dees revuu waar in henj van Nicole.

De pries ’t Bielemenbielke, in de vorm van ein glaas in lood kunswerk, ontworpe door Jan Ruigt woort aan Sjef en Nicole oetgereik op de afterparty nao aafloup van de letste veursjtelling van de revuu ‘Oppe Tied’. De ongersjeiing is eerder oetgereik aan onger angere Lou Colaris, Vic van Neer, Joep Wijnands, Jack Vahsen, Leon Beurgsgens, Jan van Daal en Karin Colaris.

In òngersjtaond Laudatio wurt oetgelag wooròm Sjef en Nicole dees ongersjeiing höbbe gekrege.

In de historie van de oetreiking van ’t Bielemenbielke
Is eur rol ein van bezunjere aard
Went geer sjtaot hie saame, es vruike en menke
Dus mit eur twee, en neit apaart
Me zou kènne zègge: “Dit is eine primäör”
Went eerder waar ’t ummer: eine häöm of ein häör.

Vandaag gaon veer ’t dan ouch belaeve
dat veer ’t zo geleifde Bielemenbielke aan uch twee kènne gaeve
Neit dattet allemaole zo vanzellef is gegange
Went wie gezag, höbbe hiej nog noots twee luuj veur òs gesjtange
Mous ’t Sjef waere of Nicole
Geer sjnap ’t natuurlik al, geer sjtòngk allebei oppe rol.

“Elk nadeel heeft zijn voordeel” haet eine bekènde voetballer èns gezag
Dat veurdeil bleek de veierde bieleman woo veer zo lang op hauwe gewach
Door zien sjtöm waar ei gemaekelik besjloet gevalle
En hoofde veer neit mee euver of Sjef of Nicole te kalle
En dat is feyn, geer verdeint dat zeker mit eur twee
Went waat geer höb gedaon en nog doot, is väöl en nog mee en nog mee.

Waat dat allemaole is, is òngertösje waal bekènd
En zeker in Zitterd is me aan eur gezichte gewènd
Woo geer versjient geittet meistal òm de sjpas en de lol
De tiepetjes en flauwekul van Sjef, geriggeseierd door Nicole
En of dat noe is oppe buun, in den optoch, vrouluujzitting of oktoberfees
Ummer sjteit de humor en de lach baovenaan es me de resensies lees.

De Zittesje aard, zeede en gebroeke zeen mit uch verwaeve
Dat zit in eur priej, dat is eur laeve
De buun is daobie eine ònmisbare sjaakel
Of ’t noe geit òm flauwekul of sirrejeus gekakel
Geer zeet ei sjtèl richtige toneelbeeste
Uch òngerein ouch nog korrisjeierend: DAT deiste en DAT leetse.

Neit toevallig dan ouch dat dees òngersjeijing uch sjus noe wurt gegaeve
In ’t jaor dat euver eur grote veurbeeld Toon hiej van alles is te belaeve
Geer höb dao-in ein groot aandeil gehad
Òm weier èns oppe kaart te zètte òs sjoon sjtad
Allein daoveur al dit Bielemenbielke
En van òs alleney ein verdeind perfisiat.

Zitterd, 27 november 2016,
De Bielemen Zitterd

Bron en Foto: Zittesje Revuu / Sittard-Geleen.nieuws