Alternatief Sjöttefees

2016

Op Zondig 4 September véngk weier ‘t Alternatief Sjöttefees plaatsj. Door de nuuj inrichting van de Ursulinenhäöf (Stadstuin aan de wal) moosj de organizase op zuik nao ein nuuj lokase, wodoor ’t Alternatief Sjöttefees dit jaor zal waere gahauwte op Cour Solanus / Kirkepaad achter de Patesjkirk.

Alle deilnummende Alternatieve Sjötterieje, die veural besjaon oet Zittesje (Vastelaoves) vereiniginge en Zittesje kapelle verzamele zich vanaaf 13.00 oer op ‘t feesterrein en prizzenteiere zich vervolges bie ’t defile op ein ludieke maneier aan Keizer Gangof ‘Skip’ Schiffler mit zien Keizerin Karin en de zjurie. Nao ‘t Defile trekke rondj 14.30 oer alle deilnummende alternatieve sjötterieje in de optoch door de bennesjtad. De optoch trek door de Ursulienehaof, euver de sjootsvelje nao de Begienhaofsjtraot en dan via de Lömmerichersjtraot, Mert en ‘t Kirkepaad trök nao ’t feesterrein.

Nao de optoch beginne op ’t feesterrein de sjeitwedsjrieje. ’t Sjeite is ein sjport apaart, dit geit neit wie bie ein echte sjötterie op bölkes of eine houte vogel, mer op ’t Alternatief sjöttefees gebeurt dit door mit ein wendjbuks op eine tempexvogel te sjeite. Daegeine dae ’t letste sjtökske van de vogel aafsjöte maag zich keuning nuime. In de eesjte sjeitronje wurt door alle alternatieve sjötterieje ongerling gesjaote om de Keuningstitel bènne hun ‘sjötterie’. Aansjloetend sjeite in de tweede sjeitronje alle keuninge taegen-ein om de Keizerstitel. De keuning dae dan de voogel aafsjöt maag zich ein jaor langk Alternatieve SjötteKeizer van Zitterd nuime. De alternatieve sjötterie woo de Keizer lid van is haet de eer om volgendjaor ‘t Keizersfees op de zaoterdigavond veuraafgaond aan ’t Alternatief Sjöttefees te organizeiere.

Keizesjfees
Op de zaoterdigaovend veuraafgoand aan ’t Alternatief Sjöttefees, 3 september, organizeiert kapel Mit de Trööt in de Gööt ter eere van hunne Keizer Gangolf ‘Skip’ Schiffler en zien Keizerin karin ’t Keizesjfees. ’t Keizesjfees haet es motto gekrege ‘De Löwensafarie, noe in Zitterd’. De Löwensafari in Tuddern, ’t gebaortedörp van Keizer ‘Skip’, waar jaorelangk eine bekende toeristische trèkker. Doezende luuj zeen nao dit Dutsje dörpe gekomme om nao de leeuwe, tiegesj, aep en anger wilj beeste te kómme kieke.

De sfeer van de Löwensafari brengk kapel Mit de Trööt in de Gööt veur ’t Keizesjfees nao Zitterd. Cour Soulanus wurt veur ’t Keizesjfees omgetouvert pès eine mini Löwensafari mit groote kooje mit wilj beeste, ein Country dörp, ein gout orkes en lekker aete en drènke. De ‘Zittesje Löwensafari’ aopend op zaoterdig 3 September vanaaf de 20.00oer de paorte op Cour Solaonus achter de Patesjkirk aan ‘t Kirkepaedje. Kapel Mit de Trööt in de Gööt neudig jeederein oet veur ’t Keizesjfees om d’r same eine sjoone aovend van de make.

Bron: Alternatief Sjöttefees / Trööt in de Gööt
Foto: Sittard-Geleen-nieuws / Trööt in de Gööt